Mobilní jízdenka - ochrana dat

Telefonní čísla, ze kterých byla objednána Mobilní jízdenka, jsou archivována firmou MATERNA Communications a.s., která službu technicky zajišťuje.

Použitím služby Mobilní jízdenka, cestující zároveň dobrovolně poskytuje své telefonní číslo, které je uchováváno pro potřeby případného reklamačního řízení a pro účely vyplývající z dalších právních předpisů, především daňových.

Data se uchovávají po dobu nezbytně nutnou a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a dalšími souvisejícími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.