Orgány společnosti

Představenstvo

Předseda představenstva
Zdeněk Abraham

Místopředseda představenstva
Ing. Lubomír Štěpán

Členové představenstva
Ing. Jiří Kocourek
Ing. Milan Sommer
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Ing. Vladimír Pejřil

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Mgr. Vladimír Springer

Místopředseda dozorčí rady
Eva Marešová

Členové dozorčí rady
Ing. Martin Samohrd
Ing. Pavel Rytíř
Bc. Libor Žák, DiS.
Lubomír Lipp