O společnosti - ESF - vzdělávání zaměstnanců

Logo Evropský sociální fond


Projekt „Vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.“
je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00264
 

Prezentace vzdělávání zaměstnanců Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. financované z prostředků státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00264
Částka: 2 429 194,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. ledna 2010 až 30. června 2011

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. v celé šíři profesí od dělnických až po vrcholový management. V rámci projektu budou realizovány vzdělávací aktivity formou vzdělávacích modulů pro jednotlivé organizační úrovně společnosti rozdělené na řídící pracovníky vyššího stupně řízení, řídící pracovníky první linie, referenty informací, kontrolory přepravy, řidiče trolejbusů a autobusů MHD. Cílovou skupinou je 265 zaměstnanců, kteří se zúčastní v průběhu 10-ti měsíců vzdělávacích aktivit zaměřených na prohloubení manažerských dovedností řídících pracovníků, na prohloubení dovedností při jednání se zákazníky při zvládání konfliktních situací při řízení vozidel, při prodeji jízdních dokladů, při poskytování informací, při přepravní kontrole a na racionální využívání kancelářského softwaru. Projekt je zařazen do IPRM Hradec Králové.

Cíle projektu

Předložený projekt si klade za hlavní cíl zlepšit konkurenceschopnost dopravního podniku a adaptabilitu jeho zaměstnanců. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím vzdělávání cíleně zaměřeného na rozhodující skupiny zaměstnanců. Jednotlivé vzdělávací moduly plně vystihují specifické potřeby jednotlivých skupin zaměstnanců vedoucí k prohloubení jejich odborných znalostí a dovedností a v konečném důsledku vedoucí ke zlepšení plnění pracovních úkolů a zvýšení jejich adaptability. Zvládnutí vzdělávacích modulů přispěje ke zvýšení kvality služeb poskytovaných cestujícím a ke zlepšení efektivity pracovních procesů.

Realizátor projektu

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
IČ: 252 67 213
Kontakt: Jiří Hladký, hladky@dpmhk.cz, tel.: 495 089 230