Zastávkové jízdní řády MHD Hradec Králové

Jízdní řády od 26.11.2018

 

 

Linka

Platnost

Jízdní řády ve formátu PDF

Významné stanice

Trolejbusové linky

1

od 8.4.2017

jízdní řády ve formátu pdf

TERMINÁL HD- HLAVNÍ NÁDRAŽÍ -  Obchodní dům Tesco - Střelnice - Lipky - Heyrovského - NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ - KLUKY

2

od 8.4.2017

jízdní řády ve formátu pdf

TERMINÁL HD-HLAVNÍ NÁDRAŽÍ   -  Ulrichovo náměstí -  Adalbertinum  - Magistrát města - Komenského - Zimní stadion -Hotel Garni -  Futurum - NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

3

od 8.4.2017

jízdní řády ve formátu pdf

PLAČICE - KUKLENY náměstí - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ -  Obchodní dům Tesco - Magistrát města - Dopravní podnik - Alessandria - SLEZSKÉ PŘ.- CIHELNA

6 od 3.4.2018 jízdní řády ve formátu pdf TERMINÁL HD -HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Ulrichovo náměstí -  Adalbertinum - Magistrát města - Alessandria - SLEZSKÉ PŘ.- CIHELNA
7

od 8.4.2017

jízdní řády ve formátu pdf

TERMINÁL   HD -HLAVNÍ NÁDRAŽÍ -  Obchodní dům Tesco - Centrál - Muzeum - Magistrát města - Stará nemocnice- Na kotli - Náhon - Husův pomník -   MALŠOVICE - U ČECHŮ

Autobusové linky

5 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf TERMINÁL HD - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-  Gočárova třída - Ulrichovo náměstí -   Adalbertinum   - Tesla - Stoletá -  SLEZSKÉ PŘ.- CIHELNA - SLATINA - DIVEC
8 od 3.4.2018 jízdní řády ve formátu pdf TERMINÁL  HD - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Gočárova třída - Lipky - Labská k. Obří akvárium - Fakultní nemocnice - Heyrovského - Na kotli - Náhon - Štefcova - Kino Mladých - Čajkovského - Na občinách - MALŠ. - U STŘELNICE   Při cestě zpět obsluhuje zastávku VŠ koleje.
9 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf TERMINÁL HD - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ -  Obchodní dům Tesco - Střelnice - Lipky -   Třebeš odbočka  - Hvězda - Benešova - MALŠ. - U STŘELNICE - Zděná bouda - LESNÍ HŘBITOV
10 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf ČKD - PLOTIŠTĚ - Plotiště kostel -  Plácky U Valtrů - Plácky Maxe Malého - Průmyslová - Obchodní dům TESCO - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - TERMINÁL HD
11 od 1.7.2018 jízdní řády ve formátu pdf

Rozdělení linky z důvodu zákazu dopravy přes most ve Svinarech:

část A: TERMINÁL HD - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ -  Obchodní dům Tesco - Centrál - Muzeum - Tesla - Parlament  - Podhůří - Podhůrská

část B: Běleč n. O.  -  Svinary - Malšova Lhota - Malšovice -  Adalbertinum  - Ulrichovo náměstí -  Gočárova třída  - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - TERMINÁL HD

12 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf BŘEZHRAD -  Březhrad WLC -   MAKRO Březhrad - JUNGMANNOVA - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – Slezské Předměstí - Skladištní oblast
13 od 3.4.2018 jízdní řády ve formátu pdf TERMINÁL HD - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Věkoše - Slávie - Pouchov škola - RUSECKÁ - RUSEK ŠKOLA
14 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf JUNGMANNOVA - Lipky - Adalbertinum -Muzeum - Dům L - Věkoše - Slávie - KINGSPAN - SLEZSKÉ PŘ.- CIHELNA
15 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf LOCHENICE II.pásmo - Předměřice PANELÁRNA II.p - Plotiště kostel - TERMINÁL HD - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Ulrichovo náměstí - Letiště - Předměřice PANELÁRNA II.p
16 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf STĚŽERY II.pásmo - Charbuzice II.pásmo - Chaloupky - Svobodné Dvory - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - PODZÁMČÍ - ROUDNIČKA
17 od 1.7.2018 jízdní řády ve formátu pdf

Rozdělení linky z důvodu zákazu dopravy přes most ve Svinarech:

část A: TERMINÁL HD - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-  Gočárova třída - Ulrichovo náměstí - Adalbertinum - Magistrát města - Malšovice - Malšova Lhota - Svinary - (Běleč)

část B: Podhůrská - Podhůří - PARLAMENT -  Tesla - Muzeum - Centrál-  Obchodní dům Tesco- HLAVNÍ NÁDRAŽÍ  - TERMINÁL HD

Jízdní řád z nové zastávky Podhůrská.

18 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf VYSOKÁ II.pásmo - PODZÁMČÍ - Benešova - Hotel Garni -      Magistrát města -   Adalbertinum -   Zimní Stadion - Hotel Garni - Benešova - PODZÁMČÍ - VYSOKÁ II.pásmo
19 od 19.3.2018 jízdní řády ve formátu pdf FN Pohotovost – Emergency - FN Neurologická klinika - FN Pavilon profesora Bašteckého – Heyrovského - Zimní stadion – Komenského  - Magistrát města –   Adalbertinum -   Zimní stadion - Fakultní nemocnice B - FN Pohotovost – Emergency  -  FN Neurologická klinika - FN Pavilon profesora Bašteckého
20 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf VYSOKÁ II.pásmo - PODZÁMČÍ- Pod strání
22 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf BŘEZHRAD - MAKRO Březhrad - JUNGMANNOVA - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – TERMINÁL HD
23 od 26.11.2018 jízdní řády ve formátu pdf SLEZSKÉ PŘ.- CIHELNA - Alessandria - Průmyslová škola - Magistrát města - Adalbertinum - Zimní stadion - POD STRÁNÍ
24 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf TERMINÁL HD - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - Obchodní dům TESCO - Lipky - Příčná - Hvězda - POD STRÁNÍ
25 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf Letiště - U Lupínků - Pouchov kostel - Pouchov Sokolovna - TRUHLÁŘSKÁ - Věkoše - Slávie - Alessandria - Benešova - PODZÁMČÍ
26 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf Stěžírky- Stěžery - Hlavní nádraží -  TERMINÁL HD
27 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf SLEZSKÉ PŘ.- CIHELNA ...... - Průmyslová škola   - Magistrát města - Adalbertinum   -   Zimní stadion - .......... POD STRÁNÍ
33 od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf POD STRÁNÍ - Třebeš .. Zimní stadion   - Adalbertinum   -   Magistrát města     - Průmyslová škola - Alessandria -  Stoletá  -      Poliklinika 2   - Alessandria   - Průmyslová škola  -   Magistrát města   - Adalbertinum    - Zimní stadion - ...    -  POD STRÁNÍ

Noční linky

51 od 1.7.2017 jízdní řády ve formátu pdf SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ -   HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – MORAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ- NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ – MALŠOVICE – SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
52 od 1.7.2017 jízdní řády ve formátu pdf SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ  – MALŠOVICE   - NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ   –   MORAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ  –   HLAVNÍ NÁDRAŽÍ   – SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
53

od 1.8.2016

jízdní řády ve formátu pdf

PLAČICE - KUKLENY - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – MORAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ- NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

54

od 1.8.2016

jízdní řády ve formátu pdf

NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ - MORAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - KUKLENY - PLAČICE

Rychlíkové linky

11R od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf TERMINÁL HD - PARLAMENT
17R od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf PARLAMENT - TERMINÁL HD
18R od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf PODZÁMČÍ - PARLAMENT
27R od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf MORAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ - SKLADIŠTNÍ OBLAST

Školní spoje

od 1.3.2018 jízdní řády ve formátu pdf SLATINA - Pyrám - Průmyslová škola - Magistrát města
10Š od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf PLOTIŠTĚ ŠKOLA - KYDLINOVSKÁ
12Š od 15.1.2018 jízdní řády ve formátu pdf BŘEZHRAD - TERMINÁL HD
16Š od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf SVOBODNÉ DVORY - PODZÁMČÍ
23Š od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf MORAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ - SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
25Š od 2.9.2017 jízdní řády ve formátu pdf  ROUDNIČKA- SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ