MHD Hradec Králové - jak prokázat nárok na jízdenky ve VYDIS

PROKAZOVÁNÍ NÁROKU NA POUŽITÍ ZLEVNĚNÝCH JEDNODENNÍCH JÍZDENEK VYDIS

Děti 6-15 let ( Jízdenka D ) - nárok se prokazuje jakýmkoliv průkazem cestujícího ( od 10-ti let věku ), obsahujícím fotografii, jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo.
Důchodci ( Jízdenka D ) - nárok se prokazuje výhradně průkazy na slevu Českých drah – Průkaz na slevu pro důchodce, Karta Z pro důchodce nebo Senior pas ČD.
Žáci a studenti od 15 do 26 let ( Jízdenka S ) – nárok se prokazuje průkazkou MHD (pozor, v případě těchto žáků a studentů není z technických důvodů tímto dokladem Městská karta vydávaná Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s.! ), Kartou ISIC, Žákovským průkazem.
Pozn.: K zakoupení a použití jednodenní občanské jízdenky ( Jízdenka O ) není zapotřebí jakýkoliv doklad !

PROKAZOVÁNÍ NÁROKU NA POUŽITÍ SEDMIDENNÍCH A TŘICETIDENNÍCH JÍZDENEK VYDIS

Držitel jízdenky pro žáky do 15 let – nárok na použití jízdenky prokazuje výhradně Žákovským průkazem do 15 let.
Držitel jízdenky pro žáky a studenty od 15 do 26 let – nárok na použití jízdenky prokazuje výhradně Žákovským průkazem 15 - 26 let.
Držitel občanské jízdenky – nárok na použití jízdenky prokazuje průkazkou MHD, Městskou kartou vydanou Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. nebo průkazkou Českých drah.
UPOZORNĚNÍ! Zlevněné sedmidenní a třicetidenní časové jízdenky VYDIS pro žáky a studenty se v měsíci červenci a srpnu nevydávají !
Žákovský průkaz vystavují pouze České dráhy a dopravci provozující vnitrostátní silniční linkovou osobní autobusovou dopravu, ! Tzn., že tento průkaz nevystavuje dopravce provozující MHD !

Rychlý kontakt

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.,
Pouchovská 153,
500 03 Hradec Králové
IČ: 252 67 213
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625, den zápisu 1. 4. 1997.

Tel.: +420 495 089 111,
Fax: +420 495 544 455,
Kontaktní formulář

Ikonka Mapy.cz Logo města Hradce Králové Facebook icon Facebook

Logo Sdružení dopravních podniků ČR

GPS: 50°13'11.282"N, 15°50'27.581"E