MHD Hradec Králové - jízdné

Zde naleznete ceník jízdného platný od 1.9.2016.

Ceník jízdného městské hromadné dopravy v Hradci Králové

a dopravně připojených obcí od 1. února 2014

Městská hromadná doprava v Hradci Králové se sestává ze dvou tarifních pásem. Do I. tarifního pásma patří území města Hradec Králové, II. tarifní pásmo tvoří dopravně připojené obce Běleč nad Orlicí, Divec, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky a Vysoká nad Labem.  Plánek s vyznačením tarifních pásem najdete na stránce Orientační schéma MHD.

Ceny jízdného jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

Ceník je stanoven Nařízením města Hradec Králové č. 7/2014, kterým se doplňuje nařízení č. 8/2013, o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích.

 

Děti do 6 let   

Bezplatná přeprava

 

Od 6 let do 15 let – Žák

Zlevněné jednotlivé jízdné

 

Městská karta

Papírové jízdenky

Platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásma

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

Platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásma

 

Jízdné zlevněné

7,- Kč

9,- Kč

10,- Kč

 

Jízdné zlevněné na 2 zastávky *

6,- Kč

6,- Kč

-

-

Jízdné zlevněné pro druhou jízdu **

3,- Kč

5,- Kč

-

-

*     přiložením karty na vozovou čtečku při výstupu na druhé zastávce od zastávky nástupní je na kartu vrácen finanční bonus

**   přestupní do 35 minut, 50 minut v době od 19:00 do 04:00 hod a v sobotu, neděli a ve svátek

Zlevněné časové jízdné

 

 

Platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásma

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

Pro období od 1.9 do 30.6.

10měsíční školní nepřenosné

1 480,- Kč

1 950,- Kč

 

 

 

Platí pro I. tarifní pásmo

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

Průběžné jízdenky s volbou počátku data platnosti

7denní

80,- Kč

100,- Kč

14denní

120,- Kč

160,- Kč

Měsíční

210,- Kč

280,- Kč

3měsíční

560,- Kč

750,- Kč

Pololetní – 6měsíční

1 050,- Kč

1 410,- Kč

Roční - 12měsíční

1 730,- Kč

2 650,- Kč

Zlevněné jízdné lze čerpat jen po dobu, na kterou oprávněná osoba doloží svůj nárok na zlevněné jízdné.

Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje potvrzením příslušné školy, případně průkazem studenta nebo průkazem ISIC.

Potvrzení od školy nárokuje slevu do 30. září (např. školní rok 2013/2014 = nárok na zlevněné jízdné do 30.9.2014).

 

Od 15 let do 26 let – Student

Základní jednotlivé jízdné

 

Městská karta

Papírové jízdenky

Platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásma

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

Platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásma

Jízdné základní

12,- Kč

15,- Kč

18,- Kč

Jízdné základní na 2 zastávky *

6,- Kč

6,- Kč

-

Jízdné základní pro druhou jízdu **

3,- Kč

6,- Kč

-

*     přiložením karty na vozovou čtečku při výstupu na druhé zastávce od zastávky nástupní je na kartu vrácen finanční bonus

**   přestupní do 35 minut, 50 minut v době od 19:00 do 04:00 hod a v sobotu, neděli a ve svátek

Zlevněné časové jízdné

 

 

Platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásma

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

Pro období od 1.9 do 30.6.

10měsíční školní nepřenosné

1 480,- Kč

1 950,- Kč

 

 

 

Platí pro I. tarifní pásmo

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

Průběžné jízdenky s volbou počátku data platnosti

7denní

80,- Kč

100,- Kč

14denní

120,- Kč

160,- Kč

Měsíční

210,- Kč

280,- Kč

3měsíční

560,- Kč

750,- Kč

Pololetní – 6měsíční

1 050,- Kč

1 410,- Kč

Roční - 12měsíční

1 730,- Kč

2 650,- Kč

Zlevněné jízdné lze čerpat jen po dobu, na kterou oprávněná osoba doloží svůj nárok na zlevněné jízdné.

Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje potvrzením příslušné školy, případně průkazem studenta nebo průkazem ISIC.

Potvrzení od školy nárokuje slevu do 30. září (např. školní rok 2013/2014 = nárok na zlevněné jízdné do 30. 9. 2014).

 

Občané 15 let až 65 let - Základní jízdné

Základní jednotlivé jízdné

 

Městská karta

Papírové jízdenky

Platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásma

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

Platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásma

Jízdné základní

12,- Kč

15,- Kč

18,- Kč

Jízdné základní na 2 zastávky *

6,- Kč

6,- Kč

-

Jízdné základní pro druhou jízdu  **

3,- Kč

6,- Kč

-

*     přiložením karty na vozovou čtečku při výstupu na druhé zastávce od zastávky nástupní je na kartu vrácen finanční bonus

**   přestupní do 35 minut, 50 minut v době od 19:00 do 04:00 hod a v sobotu, neděli a ve svátek

Základní časové jízdné nepřenosné

 

 

Platí pro I. tarifní pásmo

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

Průběžné jízdenky s volbou počátku data platnosti

7denní

160,- Kč

200,- Kč

14denní

240,- Kč

320,- Kč

Měsíční

420,- Kč

560,- Kč

3měsíční

1 120,- Kč

1 500,- Kč

Pololetní – 6měsíční

2 100,- Kč

2 820,- Kč

Roční – 12měsíční

3 460,- Kč

5 300,- Kč

 

Občané 65 let až 70 let

Jednotlivé jízdné

 

Městská karta

Papírové jízdenky

Platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásma

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

Platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásma

 

Jízdné zlevněné

7,- Kč

9,- Kč

10,- Kč

 

Jízdné zlevněné na 2 zastávky *

6,- Kč

6,- Kč

-

-

Jízdné zlevněné pro druhou jízdu **

3,- Kč

5,- Kč

-

-

*     přiložením karty na vozovou čtečku při výstupu na druhé zastávce od zastávky nástupní je na kartu vrácen finanční bonus

**   přestupní do 35 minut, 50 minut v době od 19:00 do 04:00 hod a v sobotu, neděli a ve svátek

Zlevněné časové jízdné

 

 

Platí pro I. tarifní pásmo

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

Průběžné jízdenky s volbou počátku data platnosti

7denní

80,- Kč

100,- Kč

14denní

120,- Kč

160,- Kč

Měsíční

210,- Kč

280,- Kč

3měsíční

560,- Kč

750,- Kč

Pololetní – 6měsíční

1 050,- Kč

1 410,- Kč

Roční - 12měsíční

1 730,- Kč

2 650,- Kč

Pro správnou funkci karty při dosažení věkové hranice je nutná návštěva informačního centra.

 

Roční jízdné pro držitele Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského

 

 

Platí pro I. tarifní pásmo

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

 

Roční (kalendářní)

-

500,- Kč

 

Občané nad 70 let

Jednotlivé jízdné

 

Městská karta

Papírové jízdenky

Platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásma

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

Platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásma

 

Jízdné zlevněné

7,- Kč

9,- Kč

10,- Kč

 

Jízdné zlevněné na 2 zastávky *

6,- Kč

6,- Kč

-

-

Jízdné zlevněné pro druhou jízdu **

3,- Kč

5,- Kč

-

-

*     přiložením karty na vozovou čtečku při výstupu na druhé zastávce od zastávky nástupní je na kartu vrácen finanční bonus

**   přestupní do 35 minut, 50 minut v době od 19:00 do 04:00 hod a v sobotu, neděli a ve svátek

Nepřenosné časové jízdné 

 

Platí pro I. tarifní pásmo

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

Měsíční senior nad 70 let – možnost volby počátku data platnosti

-

100,- Kč

Čtvrtletní senior nad 70 let – možnost volby počátku data platnosti

-

200,- Kč

Roční senior nad 70 let (kalendářní)

-

500,- Kč

Pro správnou funkci karty při dosažení věkové hranice je nutná návštěva informačního centra.

 

Doplatek k časovému jízdnému

 

Úhrada městskou kartou

Úhrada v hotovosti

Doplatek k časovému jízdnému, které platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásmanebo pro I tarifní pásmo pro jízdu v druhém tarifním pásmu

7,- Kč

12,- Kč

K časovému jízdnému, které platí pro I. tarifní pásmonebo jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásma, v případě jízdy do druhého tarifního pásma, je nutné dokoupit jednotlivé jízdné – „Doplatek k časovému jízdnému“, a to buď úhradou z elektronické peněženky Městské karty, nebo v hotovosti u řidiče.

 

Přenosné časové jízdenky a VOLNÁ KARTA

Platí pro všechny kategorie cestujících. Z tohoto jízdného se neposkytují slevy.

 

Platí pro I. tarifní pásmo

Platí pro souběžnou jízdu v I. a II. tarifním pásmu

Jízdné základní

12,- Kč

15,- Kč

Jízdné základní na 2 zastávky *

6,- Kč

6,- Kč

Jízdné základní pro druhou jízdu **

3,- Kč

6,- Kč

Měsíční - možnost volby počátku data platnosti

520,- Kč

690,- Kč

*     přiložením karty na vozovou čtečku při výstupu na druhé zastávce od zastávky nástupní je na kartu vrácen finanční bonus

**   přestupní do 35 minut, 50 minut v době od 19:00 do 04:00 hod a v sobotu, neděli a ve svátek

 

Jízdné hrazené u řidičů ve vozidlech MHD

 

Úhrada městskou kartou

Úhrada v hotovosti

Základní jízdné pro obě tarifní pásma s časovou platností 45 minut v pracovní dny od 04:00 do 19:00 hodin, 60 minut v pracovní dny od 19:00 do 04:00 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek

-

20,- Kč

Zlevněné***jízdné pro obě tarifní pásma s časovou platností 45 minut v pracovní dny od 04:00 do 19:00 hodin, 60 minut v pracovní dny od 19:00 do 04:00 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek

-

12,- Kč

24hodinová časová jízdenka pro obě tarifní pásma pro všechny kategorie cestujících (nezlevněná)

-

55,- Kč

Jízda na noční lince

20,- Kč

20,- Kč

Doplatek k časovému jízdnému, které platí pro jízdu uvnitř I. nebo II. tarifního pásmanebo pro I tarifní pásmo pro jízdu v druhém tarifním pásmu

7,- Kč

12,- Kč

  *** cestující 6 až 15 let a starší 65 let

 

Jízdné hrazené prostřednictvím mobilního telefonu – SMS jízdenka

Platí pro všechny kategorie cestujících. Z tohoto jízdného se neposkytují slevy.

Typ SMS jízdenky

Jednotná cena SMS jízdenky

Časová platnost SMS jízdenky

Jízdenka přestupní

18,- Kč

45 minut v pracovní dny od 04:00 do 19:00 hodin

60 minut v pracovní dny od 19:00 do 04:00 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek

Jízdenka časová

55,- Kč

24 hodin

SMS jízdenky platí pro jízdu v obou tarifních pásmech městské hromadné dopravy v Hradci Králové i na nočních linkách.

Odeslání objednávky SMS jízdenky je pro cestujícího zpoplatněno dle tarifu operátora, kterého cestující používá s výjimkou, kdy cestující objednává SMS jízdenku tzv. PROZVONĚNÍM.

 

Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují:

  • děti do šesti let,
  • držitelé průkazu „ZTP“  a  „ZTP/P“ včetně průvodce a vodícího psa,
  • držitelé průkazu „PTP“, „KPV“, členové Českého svazu bojovníků za svobodu a členové Československé obce legionářské,
  • zavazadla, dětský kočárek a jízdní kola dle „Smluvních přepravních podmínek pro přepravu ve vozidlech městské hromadné dopravy v Hradci Králové.“

Přeprava psů bez schránky

Jízdné platí pro jízdu v obou tarifních pásmech.

Jednotlivé jízdné

Papírová jízdenka

10,- Kč

Úhrada z Městské karty

9,- Kč

Časové jízdné

Přepravné pro psa 1měsíční s volbou počátku data platnosti

150,- Kč

Přepravné pro psa 3měsíční s volbou počátku data platnosti

300,- Kč

Přepravné pro psa pololetní (kalendářní)

500,- Kč

 

Soubory ke stažení: 

Rychlý kontakt

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.,
Pouchovská 153,
500 03 Hradec Králové
IČ: 252 67 213
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625, den zápisu 1. 4. 1997.

Tel.: +420 495 089 111,
Fax: +420 495 544 455,
Kontaktní formulář
Ikonka Mapy.cz Logo města Hradce Králové

GPS: 50°13'11.282"N, 15°50'27.581"E