Mobilní jízdenka - objednání pomocí SMS

Jízdenka za 30,-Kč vč. DPH, přestupní na 60 min.

1.  Cestující napíše SMS ve tvaru: HK

Cena této objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.

2. SMS odešle cestující na číslo 90230

Jízdenka zlevněná za 15,-Kč vč. DPH, přestupní na 60 min.

1.  Cestující napíše SMS ve tvaru:  HKZ

Cena této objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.

2. SMS odešle cestující na číslo  90230

Jízdenka za 100,-Kč vč. DPH, celodenní na 24 hod.

1. Cestující napíše SMS ve tvaru: HK24

Cena této objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.

2. SMS odešle cestující na číslo 90230


Číslo je společné pro všechny typy jízdenek a také pro všechny mobilní operátory ČR.

Do 2 min. od odeslání objednací SMS obdrží cestující mobilní jízdenku.

Vzor Mobilní jízdenky(ceny odpovídají ceníku z roku 2016)

Do 2 min. cestující dostane příchozí SMS zprávu - Mobilní jízdenku, kterou si ponechá ve svém mobilním přístroji po celou dobu přepravy pro případ kontroly. Cena této SMS se rovná ceně objednané jízdenky tj. 25,- Kč nebo 80,- Kč.

Text SMS obsahuje označení dopravce, typ a cenu jízdenky, dobu platnosti a kontrolní kód, který je unikátní.

Upozornění: Do vozu DPMHK, a.s. smí cestující nastoupit pouze s platnou Mobilní jízdenkou ve svém přístroji. Pokud Mobilní jízdenku z nějakého důvodu neobdrží, je povinen uhradit jízdné jiným způsobem. Na nedoručenou Mobilní jízdenku má právo podat reklamaci.