Mobilní jízdenka - objednání prozvoněním

Registrace do systému Mobilní jízdenky

Alternativní možnost, jak může cestující Mobilní jízdenku nebo jinou službu objednat, je využití unikátní funkce s možností platby pouhým prozvoněním daného čísla.

Díky této funkci ušetří cestující čas, který stráví psaním textu SMS a čísla, a ušetří cenu za objednací SMS.

Aby mohl cestující používat prozvonění, musí se zaregistrovat do systému Mobilní jízdenky.

Registrace je jednorázová akce a cestující ji může provést z pohodlí svého domova:

  1. Cestující pro registraci do systému Mobilní jízdenky prozvoní speciální telefonní číslo 910 301 000. Systém automaticky volání ukončí a pošle cestujícímu na mobil SMS s požadavkem na potvrzení registrace.
  2. Cestující potvrdí registraci pomocí SMS ve tvaru: ANO HKR  a tuto SMS pošle na číslo 90230. Zpět obdrží uvítací SMS a tím je potvrzeno objednání služby Mobilní jízdenka prozvoněním.

Registrační SMS je zpoplatněná jako běžná SMS v rámci tarifu daného operátora.

Objednání Mobilní jízdenky prozvoněním

Po úspěšné registraci již může cestující objednávat Mobilní jízdenku pouhým prozvoněním na speciální telefonní čísla:

tel. 910 301 001

pro objednání jízdenky za 30,-Kč vč. DPH, přestupní na 60 min.

tel. 910 301 003

pro objednání zlevněné jízdenky za 15,-Kč vč. DPH, přestupní na 60 min.

tel. 910 301 024

pro objednání jízdenky za 100,-Kč vč. DPH, celodenní na 24 hod.

Telefonní čísla pro prozvánění si může cestující uložit do telefonního seznamu svého telefonu, aby je mohl kdykoliv pohodlně použít bez toho, že by si je musel pamatovat.

Prozvonění z registrovaného mobilu není zpoplatněno. Systém automaticky volání ukončí a pošle cestujícímu na mobil Mobilní jízdenku (předplacená služby MT Premium SMS). Pro cestujícího je to nejkomfortnější možnost objednání služby.

Pokud má cestující s registrací problémy, může zavolat na Helpdesk tel. 234 493 120 (9.00 – 16.30 hod.) nebo může pro rychlou pomoc poslat SMS ve tvaru: HELP HKR na číslo 90230.

Ukončení služby

Chce-li zákazník z jakéhokoliv důvodu ukončit používání služby Mobilní jízdenka – objednání prozvoněním, lze číslo jeho mobilního telefonu ze systému vyřadit.

Zákazník pouze pošle pokyn pomocí SMS ve tvaru: STOP HKR na číslo 90230.

Omezení počtu současně platných Mobilních jízdenek (pravidlo 1+4) při objednání prozvoněním

Toto omezení slouží především k ochraně cestujících proti nechtěnému objednání služby tzv.“kapsovým SMS“ a jinému typu zneužití.

Maximálně je možné mít k jednomu telefonnímu číslu (mobilu) současně 5 platných Mobilních jízdenek (bez ohledu na typ – 25Kč/80 Kč). Kontroluje se časová platnost jednotlivých jízdenek. Pokud je platná 1. jízdenka, lze ze stejného mobilního čísla objednat ještě další 4 jízdenky. Tzn., že cestující může koupit Mobilní jízdenku sobě a dalším 4 spolucestujícím.

Je-li 5 současně platných, pak při pokusu objednat 6. jízdenku, systém tento pokus nepovolí a současně hovor bude přijat a cestující bude informován o tom hlasovou zprávou. Tento hovor bude účtován cestujícímu jako hovor do pevné sítě dle platného tarifu u jeho mobilního operátora. Pro 6. až n-tou jízdenku je možné použít objednání Mobilní jízdenky pomocí SMS.

Finanční limit 2 000 Kč na 1 registraci

Finanční limit na 1 registraci je nastaven v souladu s Kodexem Premium SMS služeb (bod 4.3.5), který byl schválen všemi českými mobilními operátory a je závazný pro technické poskytovatele těchto služeb. Platné znění kodexu je k dispozici zde: http://www.platmobilem.cz/kodexy-sluzeb.aspx

Pokud celková suma transakcí u služby Mobilní jízdenka  přesáhne stanovený limit 2 000 Kč na 1 registraci, je služba "objednani SMS jizdenky prozvonenim" pozastavena a cestující obdrží výzvu ve formě SMS k prodloužení registrace tzn., že musí znovu potvrdit svůj zájem o službu odesláním SMS "ANO HKR" na číslo 90230.  Pokud tak neučiní, služba je zastavena.

Mobilní jízdenku si cestující může i nadále objednávat pomocí SMS nebo si službu kdykoliv jindy znovu objednat, ale musí se znovu zaregistrovat do systému Mobilní jízdenky a projít znovu procesem registrace, který zahájí prozvoněním čísla 910 301 000.