Duplikát Mobilní jízdenky

V případě smazání jízdenky/jízdenek v době její platnosti je možné získat její duplikát/duplikáty. Tato služba je zpoplatněna částkou 5,- Kč vč. DPH. Pro zaslání duplikátu:

1. Cestující napíše SMS ve tvaru: HKD

Cena této objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.

2. SMS odešle na číslo 90030

Vzhledem k tomu, že z daného telefonu již o jízdenku bylo žádáno a jízdenka je stále platná, vyhodnotí systém tuto  SMS jako žádost o duplikát a zašle cestujícímu na mobil kopii Mobilní jízdenky.

Obratem cestující dostane duplikáty všech v té chvíli platných původních mobilních jízdenek přiřazených k danému telefonnímu číslu cestujícího.