Mobilní jízdenka - přepravní kontrola

Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby (revizora) DPmHK, a.s. předložit ke kontrole svoje mobilní zařízení se zobrazenou Mobilní jízdenkou a umožnit ověření všech potřebných dat.

Při podezření, že je tato jízdenka neplatná, má možnost pověřená osoba DPmHK, a.s. provést ověření pomocí kontrolního prozvonění.

Pokud cestující neumožní řádnou kontrolu Mobilní jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez jízdenky.

V době od 19. hod. – 4.00 hod., kdy se do vozu MHD nastupuje pouze předními dveřmi u řidiče, provádí kontrolu Mobilní jízdenky řidič vozu a cestující je povinen předložit ke kontrole své mobilní zařízení s platnou jízdenkou řidiči.

Mobilní jízdenka je neplatná pokud:

  • doba platnosti jízdenky vypršela
  • nebyla zaslána smluvním partnerem DPmHK, a.s.
  • byla jakkoliv upravována, přepisována
  • byla přeposlána v kopii na jiný mobil, než ze kterého byla objednána
  • nelze ověřit její platnost z příčin na straně cestujícího
  • není na základě kontrolního kódu nalezena v databázi mobilních jízdenek