Městská karta Hradec Králové

městská karta

Městská karta (dále jen „karta“) je bezkontaktní čipová – elektronická karta. Tento nosič může obsahovat informaci o zakoupené časové jízdence nebo plnit funkci elektronické peněženky, ze které lze hradit jednotlivé jízdné při vstupu do vozidla. Její funkce je nezávislá na časové jízdence. V průběhu dalšího vývoje odbavovacího systému se budou rozšiřovat funkce karty rovněž k úhradě nejrůznějších služeb a akcí poskytovaných a pořádaných městem, např. parkovného, vstupného na společenské, kulturní a sportovní akce, vstupu do skládkových areálů Technických služeb apod. i k úhradě jízdného v rámci integrovaného dopravního systému za účasti dalších dopravců v regionu. Městskou kartu může klient nyní používat jako čtenářský průkaz do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a to s využíváním všech služeb, které knihovna registrovaným čtenářům nabízí. V současné době je možné rovněž využít městskou kartu při vstupu na letní Koupaliště Flošna, celoročně otevřeného Wellness studia Flošna a pro vstup do Městských lázní-Aquacentra a Plaveckého bazénu 50 m a k identifikaci čtenáře do Knihovny města Hradce Králové.

Majitelem městské karty je Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Předpokládaná životnost karty, deklarovaná výrobcem, je 5 let. Platnost karet však může být individuálně prodloužena podle jejich stavu.

Soubory ke stažení: