Mobilní jízdenka

Mobilní jízdenka je služba Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. (DPmHK, a.s.) a je možné ji používat ve všech prostředcích hromadné dopravy, které provozuje DPmHK, a.s. Mobilní jízdenka slouží jako alternativa k městské kartě a papírovým jízdenkám. Jedná se o nový způsob úhrady jízdného.

Výhody Mobilní jízdenky

Jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.

Základní předpoklady pro používání služby Mobilní jízdenka na straně cestujícího

Cestující musí mít k dispozici SIM kartu některého z mobilních operátorů ČR (Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, U:fon) a mobilní telefon s aktivními Premium SMS službami. Pokud tato služba není aktivní, služba Mobilní jízdenka nebude fungovat.

Službu Premium SMS si může každý u svého telefonu aktivovat ZDARMA na zákaznické lince svého mobilního operátora. Pak již nic nebrání tomu, začít používat Mobilní jízdenku. Do telefonu se neinstalují žádné speciální aplikace, není nutná žádná úprava nastavení.

Objednání Mobilní jízdenky - možnosti

Existují 2 způsoby, jak objednat Mobilní jízdenku:

pomocí SMS

tento způsob je určen pro cestující, kteří využijí Mobilní jízdenku jen občas. Hodí se pro návštěvníky města, pro které je registrace do systému Mobilní jízdenky zbytečná.

prozvoněním/zavoláním

nejpohodlnější způsob objednání Mobilní jízdenky. Je určen pro pravidelné a časté používání.

Je čistě na cestujícím, který ze způsobů objednání si zvolí. Může oba systémy používat střídavě. Záleží čistě na něm, co mu bude více vyhovovat. Přestože bude registrován v systému Mobilní jízdenky, může použít i klasickou SMS místo prozvonění.