Přeprava jízdních kol zdarma

Jako jeden z mála dopravních podníků v České republice nabízíme přepravu jízdních kol zcela zdarma.

Kromě jízdních kol nabízíme přepravu zdarma i pro:

  • děti do šesti let
  • držitelé průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně průvodce
  • držitelé průkazu „PTP“ a „KPV“ 
  • zavazadla, dětský kočárek a jízdní kola dle „Smluvních přepravních podmínek pro přepravu ve vozidlech městské hromadné dopravy v Hradci Králové“
  • jedna osoba doprovázející dítě do 6 let věku (věk dítěte je prokazován průkazem zdravotní pojišťovny, občanským průkazem rodiče, rodným listem nebo cestovním pasem)
  • pes
  • v úseku mezi zastávkami Terminál HD a Hlavní nádraží
  •  na Zelené lince (spoj označený Zelená linka) po celé jeho trase viz jízdní řád
  •  příslušníci Městské policie a Policie ČR ve službě (prokazuje se služebním odznakem nebo služebním průkazem MP).