Prohlášení o přístupnosti

Tento webový server (portál) se snaží o maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti v souladu s pravidly tvorby přístupného webu uveřejněných vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Webový server integruje "Vyhledavač spojení" - software třetí strany, který nebylo možno validovat. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webového serveru můžete poslat na adresu správce serveru - info@fifty-50.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.