Postup získání žádanky

Před podáním žádanky

 • žadatel se seznámí s Podmínkami pro používání karty
 • vyplní osobní údaje na žádance
 • opatří si 1 fotografii průkazového formátu 3,5 x 4,5 cm (fotografie mu bude vrácena spolu s hotovou kartou)

Podání žádanky

 • žadatel se dostaví se žádankou a fotografií na jednu z prodejen DPmHK
 • předloží občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti ke kontrole osobních údajů
 • uhradí manipulační poplatek za vystavení karty ve výši 95 Kč
 • obdrží a pečlivě uschová útržek žádanky s přiděleným pořadovým číslem, datem podání žádanky a datem, od kdy je možno si kartu na stejné prodejně vyzvednout

Převzetí hotové karty

 • počínaje stanoveným datem k vyzvednutí karty se žadatel dostaví s ústřižkem žádanky na příslušné výdejní místo k převzetí karty
 • zkontroluje správnost údajů na kartě a podepíše její převzetí
 • cestující může kartu ihned nabít časovou jízdenkou s platností dle platného tarifu nebo může uložit i prostředky na tzv. elektronickou peněženku k úhradě jednotlivého jízdného v rozmezí od 50 do 4000 Kč
 • nárok na zlevněné jízdné prokáže cestující příslušným dokladem (k vyzvednutí na prodejnách nebo ke stažení viz položka Dokumenty ke stažení v této sekci nebo jiný doklad např. ze školy - ISIC, IN-karta ČD apod. )
 • držiteli karty bude vystaven doklad o nabití, který je třeba uschovat pro případnou reklamaci 

Městská karta na počkání

Po telefonickém objednání na tel. č.  495 089 271 bude žadateli v zákaznickém centru DP, ul. Pouchovská 153 v Hradci Králové na počkání vyrobena Městská karta. Žadatel se domluví na konkrétním čase, kdy se dostaví na zákaznické centrum, kde se mu po vyplnění žádosti, předložení dokladu totožnosti a fotografie v průběhu 10-15 minut vyrobí nová karta. Bez předběžného objednání zatím není v našich možnostech vyrábět nové karty na počkání. Cena za expresní zhotovení karty je dle platného ceníku. Na počkání lze vyrobit pouze první kartu, nikoliv duplikát karty jednoho držitele.