Hlavní možnosti a zásady používání Městské karty v Pardubicích:

  • Možnost použití Městské karty se týká pouze jízdy na tzv. „ elektronickou peněženku“
  • Cestující se řídí místně platnými Přepravními a tarifními podmínkami.
  • Cestující si v Pardubicích označují kartu jak při nástupu, tak i při výstupu z vozu a podle ujetých zastávek se odvíjí konečná cena jízdenky . Při neoznačení výstupu zůstane cestujícímu odečtena maximální cena jízdenky.
  • Držitelé královéhradecké Městské karty mohou novou funkci využívat v pardubické MHD okamžitě bez jakýchkoli úprav karty.
  • Reklamace na funkčnost karty i nadále uplatňuje držitel u vydavatele karty.
  • Další podrobnosti, přepravní podmínky a tarif jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Dopravního podniku města Pardubice na: www.dpmp.cz.
  • Rovněž lze používat Pardubickou kartu vydanou Dopravním podnikem města Pardubic a.s. k úhradám jednotlivého jízdného z elektronické peněženky v Hradci Králové při dodržení podmínek platných pro MHD v Hradci Králové (www.dpmhk.cz).