Pokud jsou v textu uvedeny konkretni ceny jedná se o ceny platné v době zavádění systému. Současné platné ceny najdete v našem aktuálním ceníku.

Co je městská karta?
Jaké výhody přináší cestujícím nový způsob odbavování pomocí čipových karet v MHD?
Jakým způsobem je možné čipovou kartu používat?
Co je to "elektronická peněženka"?
Je možné používat jedinou kartu pro časovou jízdenku a zároveň jako el. peněženku?
Jaké jízdenky je možno na kartu nabít a jaké je možno kartou platit?
Jak si čipovou kartu pořídit?
Za vystavení karty se platí?
Jak probíhá odbavování ve vozidlech MHD?
Je pořízení karty povinné?
Co se změnilo pro starší cestující, důchodce?
Jak si mají počínat držitelé průkazek ZTP?
Jaké je nejvýhodnější jízdné pro žáky a studenty?
Jak dlouho mi karta vydrží, než budu potřebovat novou?
Bude se v případě potřeby nové karty po uplynutí její životnosti platit za její vystavení?
Mám trvalé bydliště mimo Hradec Králové. Mohu si i já kartu pořídit?
Co mám dělat, když kartu ztratím, nebo mi bude zcizena?
Jaké mohu zvolit heslo pro blokování karty?
Jak si mohu kontrolovat, kdy mi končí platnost časové jízdenky na kartě nebo kolik mi zbývá prostředků v elektronické peněžence?
Co se mění na systému VYDIS?
Jízda přes hranici tarifního pásma?
E-SHOP plnění karty a nákup časové jízdenky přes internet
 

^Co je městská karta?

Městská karta je paměťová čipová karta, která slouží k úhradě jízdného v městské hromadné dopravě ve městech Hradec Králové a Pardubice. Postupně se však stane platebním prostředkem k úhradě nejrůznějších služeb a akcí poskytovaných a pořádaných městem, např. parkovného, vstupného na společenské, kulturní a sportovní akce, vstupu do skládkových areálů Technických služeb apod. K jejím výhodám bude v budoucnu patřit i možnost úhrady jízdného v rámci integrovaného dopravního systému za účasti dalších dopravců v regionu.

Městskou kartu může klient nyní používat jako čtenářský průkaz do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a to s využíváním všech služeb, které knihovna registrovaným čtenářům nabízí. V současné době je možné rovněž využít městskou kartu při vstupu na letní Koupaliště Flošna, celoročně otevřeného Wellness studia Flošna a pro vstup do Městských lázní-Aquacentra a Plaveckého bazénu 50 m a k identifikaci čtenáře do Knihovny města Hradce Králové.

Městská karta může být vydána v následujících podobách:

a. OSOBNÍ KARTA – znamená Městskou kartu, která identifikuje svého držitele a vydavatele prostřednictvím identifikačních údajů. Tato data mohou být zaznamenána na kartě plochým tiskem nebo pouze elektronicky v paměti karty. Karta vyrobená z plastu má rozměr cca 85x54 mm. Uvnitř karty je zalisován čip a komunikační anténa. Karta na lícní straně je opatřena sériovým číslem karty, znakem statutárního města Hradec Králové, případně fotografií a jménem a příjmením držitele. Na zadní staně je logo vydavatele a poučení pro držitele s uvedením obchodního jména vydavatele. Osobní údaje uvedené na Osobní kartě a sdělené při jejím vydání vydavateli jsou ze strany vydavatele zaznamenány v jeho evidenčním systému.
b. VOLNÁ KARTA - nepersonifikovaná čipová karta je druhem přenosné Městské karty, která neobsahuje údaje o držiteli a je volně v prodeji bez nutnosti vyplňovat žádost o vydání a sdělovat jakékoliv osobní údaje.
c. ANONYMNÍ KARTA – druh nepřenosné Městské karty, u které není v systému vydavatele veden záznam o jejím držiteli (nejsou shormažďovány osobní údaje). Na potisku karty jsou uvedeny osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, fotografie, a to pro účely možnosti výkonu přepravní kontroly.

^Jaké výhody přináší cestujícím odbavování pomocí čipových karet v MHD?

  • zrychlení a zjednodušení odbavení
  • možnost cestování za nižší jízdné za kratší čas
  • možnost bezhotovostní úhrady jednotlivého jízdného nejen pro držitele karty, ale i pro spolucestující, a to vždy za nižší cenu než při použití papírových jízdenek
  • možnost převedení platné časové jízdenky a vrácení zůstatku prostředků na elektronické peněžence na jinou kartu při ztrátě nebo odcizení karty
  • odpadá potřeba vystavování nového papírového kmenového listu při dovršení věkové hranice pro změnu slevové kategorie a na začátku každého školního roku (u studentů)
  • později možnost dálkového nabíjení karty bezhotovostně převodem z účtu
  • v další etapě možnost bezhotovostní úhrady jízdného u dalších dopravců integrovaných do systému (České dráhy, autobusoví dopravci) a plateb za některé služby v zařízeních města

^Jakým způsobem je možné čipovou kartu používat?

Kartu je možné si nechat „nabít“ jako:

  • časovou jízdenku s volitelným obdobím platnosti, podobně jako dosavadní časové jízdenky
  • tzv. elektronickou peněženku, určenou k úhradě jakékoliv jednotlivé jízdenky v sítí MHD v Hradci Králové, a to nejen pro držitele karty, ale i pro  spolucestující - až čtyři v Hradci Králové

^Co je to "elektronická peněženka"?

Součástí karty je elektronický čip, který je použit jako paměť. Část této paměti je využita jako tzv. elektronická peněženka, ve které je zaznamenáno, jakou částku si cestující do peněženky uložil (nabil) a při placení z peněženky jsou jednotlivé platby z tohoto kreditu odečítány.

^Je možné používat jedinou kartu pro časovou jízdenku a zároveň jako el. peněženku?

Ano, karta umožňuje využívat obě tyto funkce, které jsou na sobě nezávislé. Aktivace obou funkcí je prováděna automaticky při výrobě karty a je zahrnuta v manipulačním poplatku za vystavení karty.

^Jaké jízdenky je možno na kartu nabít a jaké je možno kartou platit?

Na Městskou kartu je možno nahrát až 4 různé časové jízdenky s navazujícím, přerušeným nebo i překrývajícím se obdobím platnosti. Pokud jsou vloženy potřebné prostředky v elektronické peněžence, může držitel karty při nástupu do vozidla uhradit až 4 jednotlivé jízdenky pro spolucestující a to jakéhokoliv druhu, podle toho, jakou volbu provede na dotykovém displeji stiskem tlačítka „Volby pro spolucestující“. Pokud držitel karty cestuje na jednotlivé jízdenky, je mu po nástupu do vozidla a pouhém přiblížení karty ke čtecí zóně (bez jakýchkoli předvoleb) odečteno z peněženky vždy jednotlivé jízdné, odpovídající jeho kategorii (plné nebo zlevněné, případně zvýhodněné přestupní).

^Jak si čipovou kartu pořídit?

Je třeba si opatřit formulář žádanky, a to buď na prodejnách jízdenek Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. nebo na internetových stránkách www.dpmhk.cz. Vyplněný formulář pak zájemce odevzdá spolu s jednou fotografií průkazového formátu a manipulačním poplatkem na jedné z prodejen DPmHK, kde mu bude oznámeno, kdy bude jeho karta připravena k vyzvednutí.

Doporučujeme také požádat o vydání karty on-line způsobem prostřednictvím webových stránek

^Za vystavení karty se platí?

Ano, manipulační poplatek za vydání Městské karty dle aktuálního ceníku.

^Jak probíhá odbavování ve vozidlech MHD?

Odbavování probíhá prakticky stejně jako dosud - nástup do vozidel MHD v průběhu všech dní je umožněn všemi dveřmi, večer po 19 h předními dveřmi s kontrolou platnosti karty řidičem. Cestující s časovou jízdenkou v době nástupu všemi dveřmi předkládají kartu jen při přepravní kontrole (revizi jízdenek). I to je stejné jako dosavadní praxe. Karta se vůbec nevyjímá z pouzdra a zpravidla je možno ji při odbavování nechat uloženou i v peněžence.

^Je pořízení karty povinné?

Ne, není, ale časové jízdenky lze od 1.ledna 2006 zakoupit už jedině na Městskou kartu nebo prostřednictvím mobilní aplikace HopOn. Jednotlivé jízdné za hotové (tedy bez Městské karty) bude možno i v budoucnu zaplatit u řidiče, ale za vyšší cenu.

^Co se změnilo pro starší cestující, důchodce?

Při jízdě ve vozidlech MHD cestující používají časovou jízdenku nahranou na kartě stejným způsobem jako dříve papírovou.  Od 1.1.2006 mohou cestující nad 65 let věku platit ve vozidlech MHD kartou i zlevněné jednotlivé jízdné.

^Jak si mají počínat držitelé průkazek ZTP?

Všichni cestující, kteří mají nárok na bezplatnou přepravu, jako jsou např. i držitelé průkazu ZTP, ZTP-P (včetně průvodce nebo psa), budou i nadále jezdit v MHD v Hradci Králové zdarma a budou se prokazovat stejným dokladem jako dosud, takže nemusí žádat o vystavení karty.

^Jaké je nejvýhodnější jízdné pro žáky a studenty?

Sortiment zlevněných jízdenek, použitelných pro studenty, je od 1.1.2006 rozšířen o zlevněné jízdenky 6měsíční (kalendářní). Nejvýhodnější časovou jízdenkou pro žáky a studenty je 12 měsíční s platností od 1.9. do 31.8. následujícího roku. Student může zakoupit i roční nebo pololetní (kalendářní) zlevněnou jízdenku, pokud má na celý daný kalendářní rok platnou kartu I.S.I.C. Studenti nemohou využívat jednotlivé zlevněné jízdné, a to ani v době platnosti nároku na slevu (ten je možno uplatnit pouze na časové jízdenky).

^Jak dlouho mi karta vydrží, než budu potřebovat novou?

Životnost karty je podle výrobce při standardním zacházení  5 let. Tato lhůta může být individuálně prodloužena podle aktuálního stavu jednotlivých karet po uplynutí tohoto období. Životnost naopak zkracuje zacházení s kartou v rozporu s pokyny k jejímu užívání, mimo jiné např. její prohýbání při přikládání ke čtečce.

^Bude se v případě potřeby nové karty po uplynutí její životnosti platit za její vystavení?

Ano, stejně jako při obnově platebních karet nebo osobních dokladů. Záruka na vydanou kartu je 24 měsíců.

^Mám trvalé bydliště mimo Hradec králové. Mohu si i já kartu pořídit?

Ano, možnost požádat o vystavení karty má každý občan bez rozdílu bydliště.

^Co mám dělat, když kartu ztratím, nebo mi bude zcizena?

Je možno kartu zablokovat. Tím se zabrání čerpání prostředků z elektronické peněženky i zneužití časové jízdenky, a tyto prostředky i časovou jízdenku je pak možno „přehrát“ na novou kartu. Zablokování se provádí osobně na prodejních místech DPmHK. Pokud žadatel uvedl na žádosti heslo pro blokování, je možno blokaci provést telefonicky na tel. č. 495 089 271.

^Jaké mohu zvolit heslo pro blokování karty?

Heslo může mít podobu libovolné řady alfanumerických znaků (písmen, číslic nebo jejich kombinace) v rozsahu 4 až 23 znaků bez mezer. Není třeba rozlišovat velká a malá písmena.

^Jak si mohu kontrolovat, kdy mi končí platnost časové jízdenky na kartě nebo kolik mi zbývá prostředků v elektronické peněžence?

Každý držitel karty si může na obrazovce kteréhokoliv čtecího zařízení ve vozidle MHD kdykoliv zkontrolovat stav karty (platnost časové jízdenky, konec platnosti nároku na slevu, konec platnosti karty, zůstatek prostředků na elektronické peněžence, čas pro přestup do dalšího spoje k uplatnění zvýhodněného přestupního jízdného a další údaje) po stisku políčka „INFO“ na dotykové obrazovce a přiblížení karty ke snímači. Stav zůstatku nebo platnost časové jízdenky lze také kontrolovat na našem e-shopu.

^Co se mění na systému VYDIS?

Zavedením Městské karty v Hradci Králové se na systému VYDIS nic nemění, pouze již nebude DPmHK nadále vydávat papírové průkazky MHD, které dosud České dráhy akceptovaly jako doklad o nároku na využití jednodenní zlevněné nebo sedmidenní a třicetidenní občanské jízdenky VYDIS.

^E-SHOP plnění karty a nákup časové jízdenky přes internet

Městskou kartu si můžete nabít na našem e-shopu. Softiment časového jízdného je nabízen dle typu Vaší karty (dítě, student, dospělý, senior65+ ....)