Při odbavení se karta nevyjímá z pouzdra a odbavení se provede přiblížením ke snímací jednotce na vzdálenost přibližně 5 cm a to nehybně, bez kroužení nebo mávání, až do zaznění akustického potvrzení čtečkou. Zpravidla je možno nechat kartu uloženou např. i v peněžence. Karta se přitom nesmí prohýbat, jinak hrozí její poškození.

Cestující na elektronickou časovou jízdenku

Manipulace s kartou ve vozidle při nástupu všemi dveřmi

  • kartu předkládá jen při přepravní kontrole (revizi jízdenek)

Manipulace s kartou ve vozidle při nástupu výhradně předními dveřmi (každý den  po 19. hodině)

  • kartu přiblíží ke snímači čtecího zařízení u předních dveří ke kontrole platnosti jízdenky

Cestující s elektronickou peněženkou

Podle druhu karty bude peněženka předdefinována jako zlevněná nebo plná.

Manipulace s kartou ve vozidle při nástupu všemi dveřmi

  • pro úhradu jednotlivého jízdného cestující pouze přiblíží kartu ke snímači a odbavení proběhne odečtením jízdného podle druhu peněženky (plné nebo zlevněné).
  • pokud jede jen do 10 minut, může využít zlevněného jízdného. Cestující postupuje při nástupu stejně jako při běžné jízdě. Při výstupu však přiblíží znovu kartu ke snímači a do peněženky je mu vrácen rozdíl mezi plným jízdným a jízdným na krátkou vzdálenost. Tato výhoda je určena pouze držitelům karet a není ji možno využít na rychlíkových linkách. Označení výstupu je nejlépe provést až po zastavení vozu v zastávce.
  • cestující může svou elektronickou peněženkou uhradit jízdné i pro další až 4 osoby, tlačítkem "Volby pro spolucestující" zvolí na dotykové obrazovce kteréhokoliv čtecího zařízení ve vozidle nákup dalších jízdenek.

Manipulace s kartou ve vozidle při nástupu výhradně předními dveřmi (každý den  po 19. hodině)

  • cestující se odbavuje na čtecím zařízení u předních dveří, jinak postupuje stejně jako v jinou denní dobu při nástupu všemi dveřmi
    Pokud cestující potřebuje doklad o zaplacení jednotivého jízdného, musí nastoupit předními dveřmi, na dotykové obrazovce zvolit "Tisk dokladu", přiblížit kartu ke snímači a odebrat doklad z tiskárny (doklad je možno vystavit pouze pro držitele karty).
    Kdykoli v průběhu volby jízdného pro spolucestující je možno zvolené předvolby pro spolucestující stornovat stisknutím tlačítka „Storno předvoleb“. Nelze stornovat platbu pro držitele karty, která již byla odečtena z peněženky.

Každý držitel karty si může na obrazovce kteréhokoliv čtecího zařízení kdykoliv zkontrolovat stav karty (platnost časové jízdenky, konec platnosti nároku na slevu, konec platnosti karty, zůstatek prostředků na elektronické peněžence, čas do kterého mu platí zakoupená jízdenka) po stisku políčka „INFO“ na dotykové obrazovce a přiblížení karty ke snímači.