Pro dobíjení městské karty můžete využívat naše automaty nebo využít služby kanceláří DP

 

Automat Umístění Otevírací doba

NÁDRAŽÍ ČD

Riegrovo nám.

04.00 hod. - 23.00 hod.

 

 

 

Dobíjení městské karty přes automat

Automaty umožňují dobít na Městskou kartu jak elektronickou peněženku, tak i časové jízdné, kromě pololetního a ročního. Po přiložení karty ke čtecímu poli v pravé dolní části automatu zvolíte nabíjení peněženky nebo úhradu časového jízdného stiskem kulatého tlačítka u odpovídající šipky na obvodu obrazovky.

Automaty přijímají mince v hodnotě 20 a 50 Kč a celý sortiment platných bankovek, přičemž je možno jednotlivá platidla libovolně kombinovat. Rozložené bankovky se vkládají do označeného otvoru na čelní straně automatu libovolnou stranou. Používejte bankovky nepoškozené a nezmačkané. Pokud automat bankovku nepřijme (vrátí), je třeba použít jinou. To platí samozřejmě i pro mince. Pokud vhodíte minci, kterou automat nezapočte do vašeho vkladu (nárůst vkladu doporučujeme sledovat na obrazovce v řádku „Vložené peníze“), měl by přístroj minci vrátit po stlačení korekčního tlačítka nad otvorem pro vhazování mincí.

Při nabíjení elektronické peněženky vkládáte bankovky nebo mince tak dlouho, až dosáhnete částky, kterou hodláte na peněženku nabít. Po vložení příslušného obnosu přidržíte kartu u čtecí plochy a dojde k nabití, které doporučujeme opět kontrolovat na obrazovce. Elektronickou peněženku na kartě lze v automatech nabít libovolnou částkou v rozmezí od 20 do 3990 Kč.

Při nákupu časového jízdného je nutno zvolit nejprve druh jízdného a v dalším kroku požadovaný den počátku jeho platnosti. Automaticky se nastaví aktuální den, to znamená, že bez zásahu do počátku platnosti je nabité jízdné platné ode dne, ve kterém bylo nabito. Pokud požadujete počátek platnosti na pozdější dobu, můžete se v zobrazeném kalendáři pohybovat tlačítky vedle červených šipek „den vpřed“ nebo „týden vpřed“, případně pak také „den zpět“ nebo „týden zpět“. Počátek platnosti však nelze z bezpečnostních důvodů antidatovat (nelze zvolit zpětný počátek platnosti).

POZOR - automat nevrací nazpět, ale případný „přeplatek“ uloží do elektronické peněženky na kartě. Například: jestliže chcete nabít měsíční základní jízdné pro I. pásmo za 370 korun, ale máte k dispozici jen bankovky v celkové hodnotě 400 korun, vložíte je do automatu, po přiložení karty vám bude jízdné nabito a zbývajících 30 Kč bude uloženo do peněženky. Pokud nechcete do peněženky ukládat žádné prostředky, musíte do automatu vložit přesnou částku k úhradě vybraného časového jízdného.

Časové jízdné také můžete uhradit přímo z karty pouhým převodem z elektronické peněženky (pokud máte pro takovou úhradu v peněžence kredit). Navíc je možno úhradu i kombinovat - vložit část potřebné sumy v hotovosti a zbytek do hodnoty zvoleného jízdného bude automaticky uhrazen z elektronické peněženky - opět za předpokladu, že to okamžitý kredit ve vaší peněžence umožňuje. Příklad: Chcete nabít 14denní zlevněné jízdné pro dvě pásma za 140 korun. Máte k dispozici 100 Kč v hotovosti a 100 Kč v elektronické peněžence své karty. Vložíte do automatu 100 korun, přiložíte kartu ke čtecí zóně a bude vám nahráno požadované časové jízdné v hodnotě 140 Kč. Schodek ve výši 40 Kč bude převeden z peněženky, ve které zůstane 60 Kč.

Pokud z jakéhokoliv důvodu přerušíte svůj předpokládaný postup úkonů na automatu a nevložili jste ještě žádné peníze, automat se po 40 vteřinách sám vrátí do klidového režimu a vaše předchozí volby budou zrušeny. Zneužití vašich nastavení jinou osobou je vyloučeno, protože dokončení všech započatých operací je podmíněno přiložením stejné karty, jakou byl postup zahájen. Přiložení jakékoliv jiné karty automat ignoruje. Vždy je však lepší při přerušení práce zrušit všechny volby tlačítkem pod červenou šipkou „konec“ v pravém dolním rohu obrazovky. Po každém stisku kteréhokoliv tlačítka (kromě tlačítka „konec“) začíná běžet 40vteřinová prodleva, po jejímž uplynutí v případě vaší nečinnosti automat sám postup ukončí. Ubíhání této prodlevy můžete kontrolovat na vodorovném čárkovém ukazateli pod horním okrajem obrazovky.

Výjimečně může dojít k situaci, že automat nenabije vaši kartu vašimi vloženými penězi (například v případě použití poškozené nebo částečně vadné karty). Automaty nemohou peníze vrátit, ale disponují pamětí s detailními záznamy všech operací, takže o vašem problému bude k dispozici podrobná statistika, a v případě reklamace bude s vámi případná nesrovnalost samozřejmě vyrovnána. Pouze je třeba reklamaci uplatnit ne dříve než v následující pracovní den.

Důležité upozornění: přenos údajů mezi kartou a automatem je pomalejší, než jak je tomu např. u čteček ve vozidlech. Proto je třeba kartu přidržet u čtecí plochy déle - u závěrečné operace, tedy nabití karty, je to až kolem deseti sekund - a sledovat průběh operace na obrazovce. Pokud kartu oddálíte předčasně, automat vás upozorní nápisem v červeném poli na obrazovce, že v přenosu údajů došlo k chybě, a vyzve vás k dalšímu přiložení karty. Úspěšné přenesení údajů je rovněž oznámeno potvrzujícím zobrazením.

Stručný návod k obsluze je vylepen na čelní straně každého dobíjecího automatu.

Je vyhrazena změna cen jízdného, o kterém je zde řeč. Uvedené příklady vycházejí z tarifu platného od 1.1.2008.

 

Informace z městské karty

Informace o stavu vaší městské karty, zejména o zůstatku kreditu, doby platnosti atd. získáte přes nabídku INFO na čtečkách ve všech autobusech a trolejbusech a také v našich kancelářích