Smluvní podmínky

pro provoz samoobslužných úschovních boxů v 

Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové (THD),

provozovaných Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. (DPMHK, a.s.)

 

čl. 1

            Samoobslužné úschovné boxy, umístěné v prostorách provozovaných DPmHK, a.s. (schovatel) v THD v Hradci Králové, slouží ke krátkodobému uložení cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby pro cestující veřejnost (uschovatel).

Maximální doba úschovy (uložení věci) je tři dny.

 

čl. 2

            Do úschovních boxů je zakázáno ukládat:

  • nebezpečné, hořlavé a výbušné věci, střelné, sečné a bodné zbraně, alkohol, peníze, cenné papíry, věci z drahých kovů, osobní a jiné doklady,
  • věci hygienicky závadné, zejména znečištěné oděvy a oděvní součásti,
  • potraviny podléhající rychlé zkáze, zmražené potravinářské a podobné výrobky,
  • zvířata
  • audio vizuální techniku, mobilní telefony a ostatní elektroniku

 

čl. 3

            Úschovní boxy neslouží k trvalému ukládání věcí movitých, a proto tyto věci movité budou po uplynutí lhůty 30 dnů, počítané ode dne maximální doby úschovy, schovatelem bez dalšího na náklad schovatele bez náhrady likvidovány.

čl. 4

            DPmHK, a.s. jako schovatel, neručí za škodu, která by vznikla uschovateli v případech porušení podmínek, platných pro provoz úschovních boxů.

čl. 5

            Použitím úschovního  boxu uschovatel souhlasí s těmito smluvními podmínkami.

čl. 6

Cestovní zavazadla a věci osobní potřeby si zde ukládáte a vyjímáte sami.

          

                                                                                              Dopravní podnik města

                                                                                              Hradce Králové, a.s.

 


 

Terms and Conditions

of Self Storage Locker Use

at Hradec Králové Public Transport Terminal Building (TTB)

operated by the Hradec Králové City Public Transport Company (DPmHK)

 

Art. 1

            Self Storage Lockers, installed on the premises operated by DPmHK (“the Keeper”) at Hradec Králové TTB, are designed for short-term storage of baggage and personal items of individual travellers (“the Storers”).

The maximum storage time is three (3) days.

Art. 2

            It is forbidden to store the following items in self storage lockers:

  • Dangerous, flammable and combustible substances, explosives, firearms, cutting and stabbing weapons, alcohol, bank notes, securities, precious metals products, personal and other important documents
  • Insanitary goods, primarily soiled clothes and items of clothing
  • Foods subject to rapid spoilage, frozen food and similar products
  • Animals
  • Audio-visual devices, mobile phones and other electronic devices

Art. 3

            Self Storage Lockers are not designed for permanent storage of movables. Therefore, all movables left in lockers after expiration of the maximum storage time will be removed by the Keeper at their expense and destroyed without the Storer’s right to compensation. The removal will take place 30 days after the date of expiration of the maximum storage time.  

Art. 4

            DPmHK, in the role of the Keeper, is not reliable for damages incurred by the Storer as a result of breach of the Self Storage Locker Terms and Conditions of Use.

Art. 5

By using a Self Storage Locker, the Storer hereto agrees with the Self Storage Locker Terms and Conditions of Use.

Art. 6

Baggage and personal items are placed in and removed from Self Storage Lockers by the Storers.

         

                                                                                   Dopravní podnik města

                                                                       Hradce Králové, a.s. (Hradec                                                                        Králové City Public Transport Company)

 


Soubory ke stažení: