Změny v dopravě

3
16
53
54

Přesun zastávek ZVU

Z důvodu opravy povrchu vozovky v části ul. Pražská, budou od pondělí 27.7.2020 (na cca 1 měsíc) přesunuty zastávky ZVU pro linky č. 3, 16, 26, 53 a 54.

Náhradní zastávky pro linku č. 16 budou přesunuty do ul. Za Škodovkou

Náhradní zastávky pro linky č. 3, 26, 53 a 54 budou přesunuty blíže ke světelné křižovatce v ul. Pražská

1

Dočasná změna trasy linky č. 1 v Klukách

Vzhledem k výstavbě kanalizace v ulici Hlavní v Klukách na Novém Hradci Králové dochází od 2.3.2020 do 31.10.2020 ke změně trasy linky č. 1 viz (viz schéma)

Vynechané zastávky:  Domov důchodců (směr Kluky Planetárium), Kluky Planetárium  

 Náhradní zastávky:  Biřička, Kluky
 
12
33

Dočasné zrušení a přesunutí zastávky Alessandria

Od pondělí 25. 11. 2019 do 30. 8. 2021 dochází z důvodu stavebních prací na zastávce Alessandria v ul. Bratří Štefanů (linky č. 12 a 33 směr Pyrám) k těmto změnám:

Pro linku č. 12 je zastávka přesunuta před budovu Polikliniky II.

Pro linku č. 33 je zastávka zrušena (cestující mohou využít zastávku Poliklinika II. v Jižní ulici)