Změny v dopravě

11
17

Výluka na lince č. 11 a 17 od pondělí 23.3.2020

Z důvodu uzavírky Malšovy Lhoty dochází od 23. 3. 2020 do 7. 7. 2020 ke změně trasy a jízdního řádu na lince č. 11 a 17. Na základě těchto změn se ruší okružní uspořádání linek viz příloha.
 
Linka č. 11 bude ve směru od Svinar končit  na přesunuté zastávce Malšova Lhota v Bělečské ulici. 
 
Linka č. 17 bude ve směru od Malšovic končit  na přesunuté zastávce Malšovice – zahrádky v Úprkově ulici. 
 
Výlukové jízdní řády jsou k dispozici na www.dpmhk.cz 
 

1

Dočasná změna trasy linky č. 1 v Klukách

Vzhledem k výstavbě kanalizace v ulici Hlavní v Klukách na Novém Hradci Králové dochází od 2.3.2020 do 31.10.2020 ke změně trasy linky č. 1 viz (viz schéma)

Vynechané zastávky:  Domov důchodců (směr Kluky Planetárium), Kluky Planetárium  

 Náhradní zastávky:  Biřička, Kluky
 
12
33

Dočasné zrušení a přesunutí zastávky Alessandria

Od pondělí 25. 11. 2019 do 30. 8. 2021 dochází z důvodu stavebních prací na zastávce Alessandria v ul. Bratří Štefanů (linky č. 12 a 33 směr Pyrám) k těmto změnám:

Pro linku č. 12 je zastávka přesunuta před budovu Polikliniky II.

Pro linku č. 33 je zastávka zrušena (cestující mohou využít zastávku Poliklinika II. v Jižní ulici)