Změny v dopravě

15

Omezení dopravy MHD v úseku od Letiště po zastávku Předměřice Panelárna

Od 19.8.2020 do 27.11.2020 bude z důvodu rekonstrukce vozovky postupně uzavřena silnice III/29912 v úseku od zastávky Letiště po zastávku Předměřice Panelárna. V tomto termínu končí všechny spoje linky č. 15 na zastávce Letiště a nebudou tedy obsluhovány zastávky Správčice, Obalovna a Předměřice Panelárna (zastávka Předměřice Panelárna bude nadále obsluhována spoji přijíždějícími z Plotišť - Předměřic). 
1

Dočasná změna trasy linky č. 1 v Klukách

Vzhledem k výstavbě kanalizace v ulici Hlavní v Klukách na Novém Hradci Králové dochází od 2.3.2020 do 28.9.2020 ke změně trasy linky č. 1 viz (viz schéma)

Vynechané zastávky:  Domov důchodců (směr Kluky Planetárium), Kluky Planetárium  

 Náhradní zastávky:  Biřička, Kluky
 
12
33

Dočasné zrušení a přesunutí zastávky Alessandria

Od pondělí 25. 11. 2019 do 30. 8. 2021 dochází z důvodu stavebních prací na zastávce Alessandria v ul. Bratří Štefanů (linky č. 12 a 33 směr Pyrám) k těmto změnám:

Pro linku č. 12 je zastávka přesunuta před budovu Polikliniky II.

Pro linku č. 33 je zastávka zrušena (cestující mohou využít zastávku Poliklinika II. v Jižní ulici)