Změny v dopravě

5
11
17
25
51
52

Dočasné přesunutí zastávek TESLA 

Vážení cestující,
 
z důvodu rekonstrukce zastávek TESLA, dochází od soboty 24.7. do 19.9. k jejich dočasnému přesunutí - viz obrázek níže.
 
Přesun zastávek se týká všech projíždějících linek (5, 11, 17, 25, 51, 52, 11R, 17R, 18R a 27R)
 
11
17

Výluka na lince č. 11 a 17 od středy 7.7.2021

 
Vážení cestující,
 
z důvodu opravy vozovky bude v termínu od 7.7.2021 do 24.10.2021 uzavřena část silnice mezi Malšovicemi a Malšovou Lhotou. Na základě této skutečnosti dojde ke změně trasy a jízdního řádu na lince č. 11 a 17 a bude dočasně zrušeno okružní uspořádání linek (viz níže).
 
 
 
Linka č. 11 bude ve směru od Svinar končit na přesunuté zastávce Malšova Lhota v ulici Leknínova (viz níže).
 
 
 
Linka č. 17 bude ve směru od Malšovic končit na přesunuté zastávce Malšovice – zahrádky v Úprkově ulici (viz níže).
 
 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

 

25
Vážení cestující, 
 
od pondělí 21.6. do 31.8. dochází na lince č. 25 k těmto změnám.
 
Dočasné zrušení konečné zastávky Truhlářská
 
Z důvodu stavebních prací bude uzavřena část ulice Truhlářská. Nebude tedy možné obsluhovat konečnou zastávku Truhlářská a spoje linky č. 25, které nepojedou na Letiště nebo na zastávku Akademika Bedrny, budou končit na náhradní konečné zastávce Věkoše - Slávie (viz plánek níže).
 
Dočasné přesunutí zastávky Centrálka
 
V tomto termínu bude také přesunuta zastávka Centrálka ve směru do Věkoš, do Pouchovské ulice a to pouze pro spoje linky č. 25, které budou končit na zastávce Věkoše - Slávie. Pro spoje jedoucí na Letiště nebo na zastávku Akademika Bedrny zůstává zastávka Centrálka na původním místě (viz plánek níže).
 
Dočasná změna jízdního řádu
 
Změna jízdního řádu se týká pouze spoje linky č. 25 ze zastávky Akademika Bedrny v čase 14:14. V úseku Akademika Bedrny - Spořilovská pojede tento spoj linky č. 25 o 2 minuty později a z důvodu uzavření ulice Truhlářská vynechá zastávky Truhlářská a Věkoše - Slavie. (Akademika Bedrny 14:16, Jana Černého 14:17, Spořilovská 14:18)
 
 
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
 
 
1

Dočasná změna trasy linky č. 1 na Novém Hradci Králové od 1.4.2021 do 31.10.2021

V souvislosti s rekonstrukcí vozovky v ulici Hlavní v Klukách na Novém Hradci Králové dochází od 1.4.2021 do 31.10.2021 k úpravě objízdné trasy linky č. 1:

Spoje linky č. 1, které obvykle pokračovaly do Kluků, pojedou po objízdné trase ulicemi Mužíkova, Na Biřičce, K Biřičce a Národních mučedníků. Jedná se o stejnou objízdnou trasu jako v roce 2020, na které budou obslouženy zastávky "Biřička", "Kluky" (přesunutá zastávka) a "Domov důchodců" (pouze ve směru do centra města).

Vynechané zastávky:

  • "Domov důchodců" (pouze směr Kluky Planetárium),
  • "Kluky Planetárium"

Náhradní zastávky:

  • "Biřička" (v Mužíkově ulici)
  • "Kluky" (v ulici K Biřičce)

Časy odjezdu spojů z ostatních zastávek po celé trase linky se nemění. 

Pozn.: Uzavírka ulice Hlavní bude pokračovat až do 17. 12. 2021. V období od 1. 11. 2021 do 17. 12. 2021 budou všechny spoje linky č. 1 ukončeny na zastávce "Nový Hradec Králové".

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

 

16

Dočasná změna trasy linek č. 16 a 16Š od pondělí 1.3.2021

Z důvodu částečné uzavírky ulice Za Škodovkou dochází od 1.3.2021 do 30.6.2022 ke změně trasy linek č. 16 a 16Š v úseku Hlavní nádraží – Svobodné Dvory a zpět viz obrázek v příloze.
 
Zrušené zastávky: ZVU (pro linku č. 16 a 16Š), ŽIŽKOV, KAVÁK
 
Náhradní zastávky: TERMINÁL HD (nást. B1 směr Stěžery, nást. D2 směr Roudnička), NA OKROUHLÍKU, KAVÁK (u prodejny Koupelny Ptáček)
 
Časy odjezdů spojů z ostatních zastávek zůstávají nezměněny.
 

 

Dočasná změna trasy a jízdního řádu na lince č. 16 od středy 13.1.2021

Vzhledem k pokračující výstavbě dálnice D11 bude od 13.1.2021 do 31.1.2022 uzavřena pro veškerý provoz část Klacovské ulice (úsek mezi Svobodnými Dvory a Chaloupkami). Z tohoto důvodu dojde na lince č. 16 v oblasti Stěžer a Chaloupek ke změně trasy (viz obrázek níže) a ke změně jízdního řádu po celé trase.
 
Linka č. 16 pojede ze zastávky Svobodné Dvory škola do Stěžer a Chaloupek následovně:
 
Svobodné Dvory škola - Stěžery - Stěžery kostel - Stěžery CIS - (Stěžírky) - (Charbuzice) - Stěžery zastávka - Charbuzice křižovatka - Chaloupky U křížku - CHALOUPKY a zpět. 
  • v tomto úseku dojde ke změně směru jízdy do HK 
V Chaloupkách vznikne dočasná konečná zastávka, která nahradí konečnou zastávku ve Stěžerách.
 
Zastávka Kravín bude v obou směrech dočasně zrušena.
 
 
 
 

 

12
33

Dočasné zrušení a přesunutí zastávky Alessandria

Od pondělí 25. 11. 2019 do 30. 8. 2021 dochází z důvodu stavebních prací na zastávce Alessandria v ul. Bratří Štefanů (linky č. 12 a 33 směr Pyrám) k těmto změnám:

Pro linku č. 12 je zastávka přesunuta před budovu Polikliniky II.

Pro linku č. 33 je zastávka zrušena (cestující mohou využít zastávku Poliklinika II. v Jižní ulici)