Struktura vozidel MHD k 31.12.2018


1. Autobusy

Název typu emisní limit poznámka počet kusů
RENAULT PS09B4 E2 (12 m) 7
IRISBUS PS09D1 E3 (12 m) 22
IRISBUS PS09D1 CITELIS E4 (12 m) 16
IRISBUS PU09D1 E3 (18 m) 5
IRISBUS PU09D1 CITELIS E3 (18 m) 3
IRISBUS PU09D1 CITELIS E4 (18 m) 11
IRISBUS PU09D1 CITELIS E5 (18 m) 6
IVECO URBANWAY E6 (12 m) 3
CELKEM 73
z toho 12 m 48
z toho 18 m 25

 

2. Elektrobusy

Název typu poznámka počet kusů
SOR IEBN 9,5 (9,5m) 1
ŠKODA 26SH01 PERUN (12m) 1
SOR IEBN 11 (11m) 1
SOR NS 12 - ELECTRIC (12m) 20
CELKEM 23
 
CELKEM Autobusy + Elektrobusy 96

 

3. Trolejbusy

Název typu poznámka počet kusů
ŠKODA 30 TR SOR (12m) 18
ŠKODA 31 TR SOR (18m) 13
ŠKODA 30 TR SOR TNB (12m) 9
CELKEM 40
 
CELKEM Autobusy + Elektrobusy + Trolejbusy 136Vozidla městské hromadné dopravy ujela za rok 2018 pro zajištění smluvně stanoveného rozsahu dopravy celkem 5 919 854 kilometrů. Z toho 1 467 412 kilometrů odjely trolejbusy, 4 084 740 kilometrů autobusy a 367 702 km zajistily elektrobusy.

Městská hromadná doprava byla zajišťována v síti celkem 40 linek, z nichž 5 linek bylo trolejbusových a na celkem 401 zastávkách. Celková délka linek činila 323 km.

Podíl nízkopodlažních vozidel činil v roce 2018 celkem 100 % a všechna vozidla městské hromadné dopravy jsou vybavena informačním systémem pro cestující se zrakovým handicapem.

Společnost přepravila v roce 2018 celkem 37 030 tis. osob. Příčinou nárůstu počtu přepravených osob je změna ve struktuře prodaných jízdenek, kdy došlo k výraznému přelivu z jednotlivých jízdenek a krátkodobých studentských jízdenek na školní. Jejich platnost byla s novým tarifem prodloužena i na prázdninové měsíce.