Struktura vozidel MHD k 31.12.2019


1. Autobusy

Název typu emisní limit poznámka počet kusů
IRISBUS PS09D1 E3 (12 m) 14
IRISBUS PS09D1 CITELIS E4 (12 m) 15
IRISBUS PU09D1 E3 (18 m) 5
IRISBUS PU09D1 CITELIS E3 (18 m) 3
IRISBUS PU09D1 CITELIS E4 (18 m) 11
IRISBUS PU09D1 CITELIS E5 (18 m) 6
IVECO URBANWAY E6 (12 m) 13
CELKEM 67
z toho 12 m 42
z toho 18 m 25

 

2. Elektrobusy

Název typu poznámka počet kusů
SOR IEBN 9,5 (9,5m) 1
ŠKODA 26SH01 PERUN (12m) 1
SOR IEBN 11 (11m) 1
SOR NS 12 - ELECTRIC (12m) 20
CELKEM 23
 
CELKEM Autobusy + Elektrobusy 90

 

3. Trolejbusy

Název typu poznámka počet kusů
ŠKODA 30 TR SOR (12m) 18
ŠKODA 31 TR SOR (18m) 13
ŠKODA 30 TR SOR TNB (12m) 9
CELKEM 40
 
CELKEM Autobusy + Elektrobusy + Trolejbusy 130Vozidla městské hromadné dopravy ujela za rok 2019 pro zajištění smluvně stanoveného rozsahu dopravy celkem 5 935 034 kilometrů. Z toho 1 849 949 kilometrů odjely trolejbusy, 3 144 202 kilometrů autobusy a 996 707 km zajistily elektrobusy.

Městská hromadná doprava byla zajišťována v síti celkem 42 linek, z nichž 8 linek bylo trolejbusových a na celkem 404 zastávkách. Celková délka linek činila 338 km.

Podíl nízkopodlažních vozidel činil v roce 2019 celkem 100 % a všechna vozidla městské hromadné dopravy jsou vybavena informačním systémem pro cestující se zrakovým handicapem.

Společnost přepravila v roce 2019 celkem 38 003 tis. osob. Příčinou nárůstu počtu přepravených osob je změna ve struktuře prodaných jízdenek, kdy došlo k výraznému přelivu z jednotlivých jízdenek a krátkodobých studentských jízdenek na školní. Jejich platnost byla s novým tarifem prodloužena i na prázdninové měsíce.