Nový odbavovací systém

Vážení cestující,

v nedávné době se dokončila instalace nových odbavovacích zařízení  v celém vozovém parku MHD v Hradci Králové.

Od  1. září 2023 byla spuštěna platba jednotlivého jízdného bezkontaktní bankovní kartou.

Nový systém nákupu jednotlivého jízdného bankovní kartou přináší možnost realizovat pouhým přiložením karty ve vozidle platbu základního jízdného v ceně 14,-Kč. V případě provedení další volby dle pokynů na displeji a opakovaným přiložením karty je možné uhradit další jízdenky pro spolucestujícího, případně uhradit zlevněnou jízdenku. Pro platbu kartou funguje i přestupní jízdenka kdy při zakoupení jednotlivého základního jízdného ve vozidle za 14,- Kč je při nástupu do dalšího vozidla v časovém limitu /35 minut v pracovní dny od 04.00 do 19.00 hodin a 50 minut v pracovní dny od 19.00 do 04.00 hod a 50 minut – sobota, neděle a svátky/ po přiložení karty odečtena, pro další jízdu, platba 4,-Kč

Při platbě kartou nelze využít možnosti jízdy na krátkou vzdálenost. Pro využití jízdy na krátkou vzdálenost bude v budoucnu nutno svou kartu registrovat do systému - o možnosti registrace budou cestující v předstihu informováni.

Systém poskytuje výše uvedené možnosti nákupu bankovní kartou i v případě, že karta je nahrána do chytrého telefonu neboli smartphonu s dotykovým displejem, který běží na operačním systému (buď Android nebo iOS), do hodinek, případně dalších zařízení poskytujících tuto možnost

Platba bezkontaktní platební kartou poskytuje výhodu levnějšího jízdného při přestupní jízdě jako z městské karty.

Ve všech vozech MHD je možné tedy platit i bankovní kartou a za cenu stejnou, jako z Městské karty (nyní jednotlivé základní 14,- Kč, jednotlivé zlevněné 8,- Kč).

Použitá bankovní karta musí být vždy řádně aktivována dle pokynů vydavatelské banky a mít při platbě dostatečný zůstatek na s ní spojeném bankovním účtu.

Bezkontaktní platební kartu poznáte podle označení obrázkovým symbolem - logem bezkontaktních platebních karet:

Díky tomuto symbolu také poznáte bezkontaktní platební čtečku, která je jím označena.

Stejně jako při jiných platbách, např. v obchodě je nutné platební kartu přikládat přímo na čtečku.

Čtečka u předních dveří se od čteček u dalších dveří liší pouze vizuálně, tím, že je zde umístěna tiskárna – co do ostatních funkcionalit se od sebe čtečky neliší a je možné je tedy při platbě využívat rovnocenně.

Nákup jízdenky ve voze MHD bezkontaktní bankovní kartou probíhá pouze elektronicky bez vlastního tisku samotné jízdenky. K ověření nákupu slouží tlačítko Info o kartě na ploše vozové čtečky.

Shodně postupuje pracovník přepravní kontroly (revizor) při vlastní kontrole jízdenky (jedná se o prozatímní opatření).

 

Návod k tisku zjednodušeného daňového dokladu k zakoupené elektronické jízdence ve voze MHD

 

Nový odbavovací systém neruší žádný způsob dosavadního odbavení – jedinou změnou je možnost platby jednotlivého jízdného dalším novým způsobem a také zároveň kopíruje současný tarifní systém - podmínky hradecké MHD.

 

Krátké instruktážní video - způsob jak platbu bezkontaktní platební kartou provést – najdete zde a na našem You Tube kanálu – prolink na kanál je www.youtube.com/@dpmhk, dále je video uloženo na našich www v části O společnosti – videoreportáže https://www.dpmhk.cz/58/Videoreportaze/ a je obsahem vysílání na LCD panelech ve vozech MHD, na vozech MHD samotných budou umístěny samolepky, že ve vozu je možné platit bezkontaktně (shodné znění budou i letáky A4 ve vozech MHD).

 

Podrobné plné znění všech podmínek naleznete následně – v rámci úplného zavedení modernizovaného systému - v již zmíněném tarifu a ve Smluvních přepravních podmínkách pro přepravu ve vozidlech MHD v Hradci Králové na https://www.dpmhk.cz/37/Smluvni_prepravni_podminky/.

Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti celého systému odbavení se mohou vyskytnout určité problémy, které je třeba odladit přímo v každodenní praxi.

Velice rádi bychom požádali naše cestující o zvýšenou pozornost při svém odbavení a uvítáme i Vaše případné připomínky nebo náměty pro zlepšení a doladění celého systému, které můžete zasílat na info@dpmhk.cz

 

Upozornění držitelům Městských karet: 

Zákazníci, kteří používají Městské karty z počátků dosavadního odbavovacího systému – roky 2005 a 2006 a které jsou zeslabené opakovanými zápisy, by si je měli co nejdříve vyměnit, neboť s největší pravděpodobností nebudou tyto karty schopné správné komunikace na zařízeních nového odbavovacího systému.

 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.