Projekt

Modernizace systému elektronického odbavování cestujících v MHD v Hradci Králové

byl spolufinancován Evropskou unií.

Realizací projektu dojde k modernizaci systému elektrického odbavování cestujících v MHD v Hradci Králové.