PROJEKTY

Modernizace vozového parku trolejbusů DPMHK - IROP

Realizací projektu dojde k pořízení 4 ks trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem kategorie 18 m a 6 ks trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem

kategorie 12 m s cílem snížení emisí z dopravy a zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy.


Modernizace vozového parku trolejbusů DPMHK - IROP ITI

Realizací projektu dojde k pořízení 7 ks trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem kategorie 18 m a 1 ks trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem
kategorie 12 m s cílem snížení emisí z dopravy a zvýšení atraktivity veřejné hromadné


jsou spolufinancovány Evropskou unií.