MHD Hradec Králové - integrovaný dopravní systém VYDIS

VYDIS je integrovaný dopravní systém, který působí na území Pardubického a Královehradeckého kraje.

Bližší informace získáte na stránkách společnosti České dráhy, a.s.

Jak prokázat nárok na jízdenky ve VYDIS

Prokazování nároku na použití zlevněných jednodenních jízdenek VYDIS

Děti 6-15 let (Jízdenka D)
nárok se prokazuje jakýmkoliv průkazem cestujícího ( od 10-ti let věku ), obsahujícím fotografii, jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo.

Důchodci (Jízdenka D)
nárok se prokazuje výhradně průkazy na slevu Českých drah – Průkaz na slevu pro důchodce, Karta Z pro důchodce nebo Senior pas ČD.

Žáci a studenti od 15 do 26 let (Jízdenka S)
nárok se prokazuje průkazkou MHD (pozor, v případě těchto žáků a studentů není z technických důvodů tímto dokladem Městská karta vydávaná Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s.! ), Kartou ISIC, Žákovským průkazem.

Pozn.: K zakoupení a použití jednodenní občanské jízdenky (Jízdenka O) není zapotřebí jakýkoliv doklad !

Prokazování nároku na použití sedmidenních a třicetidenních jízdenek VYDIS

Držitel jízdenky pro žáky do 15 let
nárok na použití jízdenky prokazuje výhradně Žákovským průkazem do 15 let.

Držitel jízdenky pro žáky a studenty od 15 do 26 let
nárok na použití jízdenky prokazuje výhradně Žákovským průkazem 15 - 26 let.

Držitel občanské jízdenky
nárok na použití jízdenky prokazuje průkazkou MHD, Městskou kartou vydanou Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. nebo průkazkou Českých drah.

UPOZORNĚNÍ!
Zlevněné sedmidenní a třicetidenní časové jízdenky VYDIS pro žáky a studenty se v měsíci červenci a srpnu nevydávají !
Žákovský průkaz vystavují pouze České dráhy a dopravci provozující vnitrostátní silniční linkovou osobní autobusovou dopravu, ! Tzn., že tento průkaz nevystavuje dopravce provozující MHD !