Informace pro přepravu osob na vozíku pro invalidy

 

Podmínky přepravy jsou zakotveny ve Smluvních přepravních podmínkách, čl.6

 

Nízkopodlažní vozidla:

  • Všechny autobusy, elektrobusy a trolejbusy v MHD v Hradci Králové jsou nízkopodlažní.

Bezbariérové zastávky:

  • Bezbariérově jsou řešeny jen některé zastávky. Jde  zvláštní typ obrubníku, který umožňuje těsné přistavení vozidla MHD k chodníku a zvýšenou nástupní hranu chodníku tak, aby výškový rozdíl mezi chodníkem a podlahou vozidla byl minimální.
  • Tyto zastávky jsou na jízdním řádu označeny příslušným symbolem.

Nástupní nájezdová plošina pro vozíky pro invalidy:

Nástupní plošinou jsou vybaveny všechny provozované autobusy, elektrobusy a trolejbusy v MHD v Hradci Králové.

Doporučení pro bezpečný nástup a výstup:

  • Signalizovat řidiči MHD včas nástup či výstup – řidič vám bude věnovat zvýšenou pozornost.
  • Pokud potřebujete sklopit nástupní plošinu, je nutno o to řidiče požádat, ochotně Vám vyhoví.
  • K nakládání a vykládání vozíku si musí cestující sám zajistit asistenci (pomoc).