Informace pro přepravu osob na vozíku pro invalidy

Podmínky přepravy jsou zakotveny ve Smluvních přepravních podmínkách, čl.6

Nízkopodlažní vozidla:

  • Všechny trolejbusy a autobusy v MHD v Hradci Králové jsou nízkopodlažní.

Bezbariérové zastávky:

  • Bezbariérově jsou řešeny jen některé zastávky. Jde  zvláštní typ obrubníku, který umožňuje těsné přistavení vozidla MHD k chodníku a zvýšenou nástupní hranu chodníku tak, aby výškový rozdíl mezi chodníkem a podlahou vozidla byl minimální.
  • Tyto zastávky jsou na jízdním řádu označeny příslušným symbolem.

Nástupní plošina pro vozíky pro invalidy:

  • Nástupní plošinou jsou vybaveny všechny běžně provozované trolejbusy na linkách č. 1, 2, 3, 6 a 7.
  • Nástupní plošinu mají také některé autobusy (jejich počet se postupně zvyšuje). Informaci o tom, zda je na konkrétní lince a konkrétním spoji autobus s plošinou podá dopravní dispečer na telefonu 495 546 095.

Doporučení pro bezpečný nástup a výstup:

  • Signalizovat řidiči nástup či výstup – řidič vám bude věnovat zvýšenou pozornost.
  • Pokud potřebujete sklopit nástupní plošinu, je nutno o to řidiče požádat, ochotně vám vyhoví.
  • K nakládání a vykládání vozíku si musí cestující sám zajistit asistenci (pomoc).