Terminál hromadné dopravy Hradec Králové

Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové oslavil v roce 2023 15 let provozu

Služby poskytované na Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové byly podpořeny dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

Terminál hromadné dopravy (THD) v Hradci Králové byl slavnostně uveden do provozu Dne 5.7.2008 . Stavba tohoto dopravního uzlu byla zahájena v srpnu roku 2006 . Terminál spolu s rekonstrukcí Riegrova náměstí před budovou Hlavního nádraží ČD definitivně vyřešil neuspokojivou situaci, kdy linková autobusová doprava byla odbavována na dvou oddělených místech a v prostoru před hlavním nádražím byla linková autobusová doprava odbavována společně s veškerou městskou hromadnou dopravou včetně odstavování vozidel .

Výstavbou terminálu byla autobusová doprava v Hradci Králové centralizována do jednoho místa kam je svedena veškerá doprava, tzn. jak MHD, tak i linková, regionální a dálková.

Vybavenost a služby v THD

Terminál hromadné dopravy Hradec Králové je řešen formou dvou dominantních budov spojených zastřešením odbavovacích ploch.
Tyto dvě budovy zároveň definují určení odbavovacích ploch přiléhajících k dané budově.
Budova městské hromadné dopravy a budova linkové a dálkové autobusové dopravy.

Budova městské hromadné dopravy (MHD)

V přízemí je budova vybavena informačním centrem s komplexní nabídkou služeb a informací týkajících se městské hromadné dopravy jako je prodej jízdenek, informace týkajících se MHD v Hradci Králové.

Dále je v odbavovací hale cestujícím k dispozici rychlé občerstvení,  bankomat ČS, a.s. a veřejné sociální zařízení a internetový kiosek.

Pro cestující je také v hale nainstalován automat na dobíjení elektronických karet MHD. Zcela netradičně a velmi nezvykle vyřešil architekt pracoviště dispečera celého terminálu, které se v podobě stylizovaného horkovzdušného balónu „vznáší“ ve formě prosklené koule nad hlavami cestujících . První patro budovy městské hromadné dopravy je řešeno jako prostor pro provoz stravovacího provozu například pizzerie.

Budova linkové a dálkové autobusové dopravy (DD)

Přízemí budovy DD je vybaveno stejně jako v budově MHD informačním centrem, pouze s tím rozdílem, že informační centrum podává informace a poskytuje služby související s linkovou, dálkovou a mezinárodní dopravou.

Dále je v odbavovací hale cestujícím k dispozici obdobně jako v hale MHD rychlé občerstvení a veřejné sociální zařízení. Cestujícím je rovněž v odbavovací hale k dispozici automatická úschovna zavazadel a pro děti je zde instalován houpací automat. V prvním patře budovy je umístěna kavárna a v ní jsou pro cestující volně k dispozici dva internetové kiosky s bezplatným přístupem na internet. Ve druhém patře budovy DD je umístěna restaurace pro cca 30 osob a sociální zařízení pro restauraci.

Informační systém terminálu hromadné dopravy Hradec Králové

Pro prvotní informaci slouží cestujícím velkoplošné zobrazovací panely umístěné nad vchodem do obou budov a v odbavovacích halách.
Na těchto panelech je zobrazeno vždy nejbližších dvanáct odjezdů příslušného druhu dopravy (MHD, linková doprava).
Ve spodní části informačního panelu umístěného v interiéru odbavovací haly jsou tři LCD obrazovky,poskytující informaci o nejbližších odjezdech vlaků ČD, odjezdech linkové a dálkové autobusové dopravy v budově MHD a v budově pro dálkovou dopravu o odjezdech městské hromadné dopravy.

Třetí obrazovka slouží v obou budovách pro zobrazení reklamních spotů.
Informace o odjezdech jednotlivých spojů i z elektronických zobrazovacích panelů. Tyto panely jsou umístěny na každém nástupišti.
Cestující mají možnost získat informaci o odjezdech také standardní cestou z papírových jízdních řádů vyvěšených na jednotlivých nástupištích.
V případě mimořádných situací v dopravě je možné na všechny panely zobrazit textové oznámení pro cestující, aby byli včas informováni (zpoždění nebo nejetí spoje atd.)
Pro informovanost cestujících je také využíván audio systém ozvučující celý areál terminálu hromadné dopravy.