Orgány společnosti

Představenstvo

Předseda představenstva
Zdeněk Abraham

Místopředseda představenstva
Ing. Lubomír Štěpán

Členové představenstva
Ing. Vladimír Pejřil
Mgr. Miroslav Půža
Jiří Tesner
Andrea Turková

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
JUDr. Věra Pourová

Místopředseda dozorčí rady
Eva Marešová

Členové dozorčí rady
Mgr. Libuše Friedlová
Ing. Václav Koutník
Ing. arch. František Křelina
Ing. arch. Roman Plát

Výbor pro audit

Usnesením valné hromady společnosti konané dne 5. prosince 2017, která schválila změnu stanov, se nově zřídil s platností od 1. 1. 2018 tříčlenný výbor pro audit v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 44 a násl. zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., složení členů výboru pro audit, kterými jsou:

Předseda

Ing. Vlastimil Hokr, CSc.

Místopředseda

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Člen

Ing. Vlastimil Juppa