Orgány společnosti

Představenstvo

Předseda představenstva
Zdeněk Abraham

Místopředseda představenstva
Ing. Lubomír Štěpán

Členové představenstva
Ing. Vladimír Pejřil
Václav Bartoš
Ing. arch. Roman Plát
Ing. Zdeněk Kousal

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Ing. Václav Koutník

Místopředseda dozorčí rady
Eva Marešová

Členové dozorčí rady
Bc. David Kočí
Ing. Luděk Kloubec, MBA
Ing. arch. František Křelina
Bc. Tomáš Chobotský

Výbor pro audit

Usnesením valné hromady společnosti konané dne 5. prosince 2017, která schválila změnu stanov, se nově zřídil s platností od 1. 1. 2018 tříčlenný výbor pro audit v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 44 a násl. zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., složení členů výboru pro audit, kterými jsou:

Předseda

Ing. Vlastimil Hokr, CSc.

Místopředseda

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Člen

Ing. Vlastimil Juppa