Sazebník úhrad za informace poskytované ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.


Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

A.  Úhrada za materiál a obsluhu     

Kopírování - text, tabulky A4 ČB A3 ČB A4 Bar A3 Bar
Jednostranné 1,00 Kč 2,00 Kč 4,00 Kč 8,00 Kč
Oboustranné 2,00 Kč 3,00 Kč 6,00 Kč 10,00 Kč
Kopírování - grafika A4 ČB A3 ČB A4 Bar A3 Bar
Jednostranné 3,00 Kč 4,00 Kč 10,00 Kč x
Oboustranné 6,00 Kč 8,00 Kč 20,00 Kč x

Skenování (do emailu)
Cena za nastavení: 7,50 Kč
+ Jedna strana (ks) 0,50 Kč

Uložení na CD/DVD
20,00 Kč

 

B.  Úhrada za poskytnutí informace spojené s rozsáhlým vyhledáváním dat.

Informace vyhledané do 30 minut jsou zdarma. Nad tuto dobu činí úhrada za každého zainteresovaného

pracovníka za započatou 1h práce:                                                                                       220,00 Kč

 

C.  Poplatek při zaslání poštou

Veškeré zásilky dle platných tarifů České pošty. Případné balné 50,-Kč.              

                                                              

Poznámka: Kromě bodu B jsou ceny vč. DPH. Ceník je platný od 15.2.2016.