Název projektu:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Doba realizace projektu: 1. ledna 2019 až 30. června 2021

Vzdělávání zaměstnanců společnosti

Navázali jsme na projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“, který jsme započali už v roce 2019. Je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. od pozic řidičů MHD až po vrcholový management.

Část řidičů MHD se díky tomuto programu, který je součástí Operačního programu Zaměstnanost, mohla účastnit celodenního výcviku řidičských dovedností a základů bezpečnosti silničního provozu ve výcvikovém polygonu na letišti v Hradci Králové. Prvních 20 zaměstnanců DP prošlo zkušebním školením už v září roku 2019. To bylo díky profesionálnímu individuálnímu přístupu zkušených odborných lektorů s dlouholetými praktickými zkušenostmi velmi úspěšné a dobře hodnocené ze strany samotných řidičů. V letošním roce pak prošlo školením dalších 40 řidičů, vždy ve skupinách po 20. Školení bylo rozděleno na dvě části. Dopoledne probíhala teorie zaměřená na faktory ovlivňující hospodárnost provozu vozidla, využití moderních bezpečnostních systémů při jízdě, zvýšení kvality ovládání vozidla, zásady bezpečné jízdy, prevence vzniku a řešení krizových situací, reakční dobu řidiče, správnou volbu rychlosti jízdy a bezpečného odstupu, základní fyzikální zákonitosti pohybu autobusu, příčiny vzniku smyku a způsoby jeho zvládnutí, základy defenzivní jízdy apod. Součástí bylo i školení první pomoci přímo na palubě autobusu, kde se řidiči učili mimo jiné vyprostit cestujícího a poskytnout mu první pomoc. V odpolední části si pak řidiči vyzkoušeli na vlastní kůži v rámci praktického tréninku výcvikovou individuální jízdu ve vytvořených podmínkách pro ověření chování vozidla a řidičských dovedností pro zvládnutí rizikových situací, lidově označovanou jako „školu smyku“. Bezpečnost našich řidičů a cestujících je pro nás nejdůležitější prioritou a jsme proto velmi rádi, že se nám podařilo zajistit toto školení, ve kterém plánujeme pokračovat i v následujících letech. Vyzkoušení si a zvládnutí krizových situací a techniky řízení výrazně přispívá k bezpečnějšímu pohybu řidičů na komunikacích ve složitých podmínkách současného stále náročnějšího hradeckého městského provozu. 

Realizátor projektu

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
IČ: 252 67 213
Kontakt: Marcel Kocman, kocman@dpmhk.cz, tel.: 495 089 230