Aktuality

Modernizace systému elektronického odbavování cestujících v MHD v Hradci Králové - základní informace

29.3.2023 |  

Základní informace - aktualizace k 3. 5. 2023

První veřejnou zakázku na nový „odbavovací systém“ vypsal Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. (DPmHK) 20. září 2017, poté 4. ledna 2018 na základě námitek jednoho z účastníků toto zadávací řízení zrušil.  Po úpravě zadávací dokumentace veřejnou zakázku znovu vypsal 14. května 2018. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) toto druhé zadávací řízení zrušil 29. května 2019 na základě návrhů na přezkum podaných dvěma účastníky. Zadávací řízení bylo ukončeno 2. září 2019 rozhodnutím předsedy ÚOHS o zamítnutí rozkladu podaného ze strany DPmHK 14. června 2019.

Třetí veřejná zakázka s názvem Modernizace systému elektronického odbavování cestujících v MHD v Hradci Králové byla DPmHK vypsána 23. února 2021, kdy byla lhůta pro podání nabídek určena do 19. května 2021 do 10.00 hod. Následně, v rámci zákonem uložených povinností, bylo provedeno posouzení nabídek předložených jednotlivými účastníky. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena společná nabídka společností EM TEST ČR spol. s r.o. a EMTEST, a. s. v ceně  24 929 510,- Kč bez DPH. Mezi dalšími účastníky byla společnost AŽD Praha s.r.o. a BUSE s.r.o., která realizovala stejný systém v Dopravním podniku města Pardubic. Výhodou vybrané společnosti jsou i zkušenosti se systémem, který dosud v hradecké MHD funguje, protože byl jeho dodavatelem.

Veřejná zakázka se týkala zejména obnovy a modernizace systému odbavování cestujících ve vozech MHD, dodávky SW a HW pro zajištění provozu backoffice odbavovacího systému, obnovy SW systému dispečerského řízení MHD včetně interaktivní mapy provozu a pohybu vozidel, obnovení e-shopu pro zákazníky DPmHK, statistických i ekonomických výstupů, uživatelské aplikace a pořízení  (dodávka, instalace a zprovoznění) 19 kusů nových inteligentních elektronických označníků na 11 vybraných zastávkách MHD.  

Označníky budou v on-line režimu a cestujícím budou mimo jiné poskytovat informaci o aktuálním času a reálném příjezdu (případném zpoždění) daného spoje do zastávky (panel může zobrazit až 12 reálných nejbližších příjezdů vozidel MHD) a kompletní jízdní řády (až 10 na jedné straně) příslušné zastávky - tyto jízdní řády lze na dálku aktualizovat. Označníky budou fungovat formou elektronického papíru (tzn. e-paper, e-ink), který napodobuje vzhled tradičního jízdního řádu - oproti klasickým LCD jsou dobře viditelné i čitelné (nedochází na plném slunci zde k odleskům). Panel označníku umožní on-line zobrazení aktuálních textových informací formou běžících textů na spodním řádku – např. výluku nebo omezení provozu MHD apod. Po přepnutí umožní zobrazení Smluvních přepravních podmínek pro přepravu cestujících ve vozidlech MHD v Hradci Králové a Schéma linek MHD.

Cestujícím budou tyto označníky k dispozici na Dukelské třídě – zastávka MHD Obchodní domy Tesco a Atrium (2x), třídě Karla IV. – zastávka Centrál (2x), na Náměstí Osvoboditelů – zastávka Muzeum (2x), na třídě Československé armády – zastávka Adalbertinum (2x), na třídě Československé armády – zastávka Magistrát města (2x), v ulici Ignáta Hermana – zastávka Zimní stadion (2x), na Gočárově třídě – zastávka Ulrichovo náměstí (2x) – zde budou označníky oboustranné a na Gočárově třídě – zastávka Gočárova třída směr do centra města (1x), na ulici Pospíšilova – zastávka Průmyslová škola - směr do centra města (1x), na ulici Brněnská – zastávka Futurum – směr do centra města (1x) a na ulici Sokolská – zastávka Fakultní nemocnice (2x) - zde budou označníky jednostranné. 

Pro přehlednost celého systému odbavení připravuje DPmHK také novou webovou uživatelskou aplikaci. Ta umožní cestujícím mít přehled o aktuálních odjezdech ze zastávky včetně informací o případném zpoždění spojů nahlédnout na trasu svého spoje, zjistit čas a místo jeho pohybu v mapě. Dále bude prostřednictvím této aplikace možné zkontrolovat, nastavit své identifikátory a zjistit další potřebné informace. Aplikace je aktuálně ve vývoji, k jejím plnému spuštění by mělo dojít postupně spolu s dalšími částmi odbavovacího systému.

Vozy MHD (celkem 59) budou také vybaveny systémem sledování počtu cestujících - sčítacími lištami, které budou snímat pohyb osob ve dveřích vozů a evidovat počty cestujících ve vozidle MHD. Díky tomu bude moci dopravní podnik sledovanost vytížení linek a efektivně nastavit rozložení spojů na vybrané trasy a bude tak docházet k zefektivňování celého provozu i například k případnému zřizování nových přestupních uzlů.

Současný informační systém (informační panely) ve vozech MHD pro cestující zůstane z jejich pohledu zachován a to ve shodné podobě. Shodně tak se nezmění zobrazovače času a pásma i hlásič zastávek. Všechny vozidla MHD jsou vybavena akustickým informačním systémem pro nevidomé APEX spol. s r. o.

Současný systém elektronického odbavování cestujících městské hromadné dopravy v Hradci Králové spustil DPmHK do plného provozu od 1. 1. 2006 - systém funguje s příchodem hradecké Městské karty, tedy více než 17 let, a v současnosti již neodpovídá moderním trendům odbavování cestujících v MHD s využitím různých nosičů. Zavedení nového systému odbavení přinese dopravnímu podniku i úspory nákladů na opravy a údržbu oproti dalšímu provozování stávajícího systému.

Nový odbavovací systém měl začít v celém svém rozsahu fungovat do 12 měsíců od vlastního podepsání Smlouvy o dílo, tzn. nejpozději do 23. prosince 2022. Bohužel díky zpoždění dodávek několika dílčích komponent potřebných pro finální dokončení HW zakázky se tak nestalo a plánované dokončení systému by i přes smluvní závazky mělo proběhnout v druhé polovině května 2023 a podle toho bude informována veřejnost.