Aktuality

Zavedení nových linek a další změny v MHD v Hradci Králové

23.1.2019

S platností od 2. února 2019 budou zavedeny nové trolejbusové linky a další změny, které přispějí ke zkvalitnění dopravní obslužnosti v Hradci Králové. Jedná se zejména o následující úpravy provozu městské hromadné dopravy:
 
Provoz nové trolejbusové linky č. 4:
  • Linka č. 4 s provozem v pracovních dnech dopravně posílí lokalitu Pod Strání a nabídne veřejnosti spojení do centra města a k Terminálu hromadné dopravy. Provoz zajistí kloubové trolejbusy a přepravní kapacita bude v pracovních dnech 300 osob za hodinu.
  • Pro provoz linky č. 4 bude použita uvolněná kapacita, která vznikne snížením počtu spojů u linek č. 1 a 2 a to v případě obou linek o 1 spoj za hodinu. Počet spojů, které slouží pro spojení THD – centrum města – Moravské Předměstí se tedy nezmění.

Trasa linky č. 4:

Nové jízdní řády (od 2.2.2019) linek č. 1, 2 a 4 jsou uvedeny níže v příloze.
 
   
Provoz nové trolejbusové linky č. 21:
  • Linka č. 21 zajistí v pracovních dnech nové spojení do lokality, která byla při svém vzniku přednostně územím klidného bydlení s přiměřenou docházkovou vzdáleností na zastávky MHD v Čajkovského ulici. Nová trolejbusová linka má za cíl spojit tuto lokalitu s centrem města, kde je možnost přestupu na jiné linky MHD do různých směrů. Provoz zajistí trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem, který bude využit pro jízdu ulicemi Na Brně a U Parku, kde není trolejové vedení.

Trasa linky č. 21:

Nový jízdní řád (od 2.2.2019) linky č. 21 je uveden níže v příloze.

 
Změna trasy linky č. 15:
  • U linky č. 15 bude provedena drobná změna trasy, která má za cíl eliminovat zpoždění vznikající z důvodu časté dopravní kongesce na Gočárově třídě ve směru ke křižovatce U Koruny. U linky č. 15 bude změněna trasa pouze v jednom směru jízdy a to z Ulrichova náměstí, kde linka nepojede problematickým úsekem Gočárovy třídy, ale odbočí do ulice Střelecké a kolem OD TESCO přijede na Hlavní nádraží. Dále pokračuje beze změny. Jízdní řád linky č. 15 v ostatních částech trasy se nemění.

Část nové trasy linky č. 15 ve směru Lochenice (Plotiště):

Jízdní řád (od 2.2.2019) linky č. 15 se změnou trasy je níže v příloze.

Zavedení trolejbusového provozu na lince č. 27:

  • Na lince č. 27 bude zahájen postupný přechod na trolejbusový provoz bez změny jízdního řádu. Trolejbusy na pomocný bateriový pohon překonají část trasy přes Palachovu, Benešovu a Masarykovu ulici, kde není trolejové vedení.
  • Spoje obsluhující Skladištní oblast budou i nadále zajištěny autobusem v celé trase.
 

Přílohy: