Aktuality

Děkujeme Hradečáci!

Děkujeme Hradečáci!

30.4.2020 |  

Děkujeme Hradečáci!

Dopravní podnik města Hradce Králové děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí v Hradci Králové na boji proti šíření koronaviru COVID-19 , děkujeme také každému, kdo pomohl v tomto úsilí nám a také všem našim zaměstnancům, kteří svoji prací a zodpovědným přístupem dokázali udržet fungující MHD ve městě.

Buďte prosím i nadále zodpovědní a ohleduplní k sobě navzájem i k řidičům naší MHD.

Věříme, že i tato naše společná snaha pomůže úspěšně se vyrovnávat s riziky možné nákazy.

Vám i Vašim blízkým přejeme pevné zdraví a pohodu do dalších měsíců.

 

Váš Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

Ke stažení :

Foto1               Foto2               Foto3