Aktuality

Nová služba - Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. se stal novým prodejním místem pro vystavování identifikačních průkazů ISIC, ITIC a IYTC

25.11.2011

Nová služba - Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. se stal novým prodejním místem pro vystavování identifikačních průkazů ISIC, ITIC a IYTC

Nová služba - Dopravní podnik města Hradce Králové,  a.s. se stal novým prodejním místem pro vystavování identifikačních průkazů ISIC, ITIC a IYTC.

Uvedené slevové průkazy je v současnosti možné si nechat standardním postupem vystavit na během 15 minut na terminálu hromadné dopravy v hale MHD v Hradci Králové.

ISIC - International Student Identity Card -  je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů.

Průkaz ITIC - International Teacher Identity Card je opět jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. S tímto průkazem mají každý rok tisíce pedagogů v ČR možnost získat mnoho zajímavých slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času.

IYTC - International Youth Travel Card je mezinárodní průkaz mládeže. Nemusíte studovat na to, abyste mohli užívat studentských výhod! Stačí, aby Vám bylo méně než 26 let. Průkaz svým držitelům přináší spoustu benefitů a slev.

Vystavení průkazů – náležitosti:

1. Kompletně vyplněný originál "Žádosti o vystavení průkazu ISIC nebo ITIC" nebo „Žádosti o vystavení průkazu IYTC". Formuláře žádostí jsou k dispozici v prodejním místě. Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti a podpis žadatele.

2. Doklad totožnosti – OP nebo pas (u nezletilých osob dokládá věk žadatele a podepisuje žádost zákonný zástupce žadatele o kartu).

3. 1 foto pasového formátu

4. Žadatelé o průkazy ISIC/ITIC předloží řádně vyplněné potvrzení o studiu-zaměstnání, které nesmí být starší než 2 měsíce ode dne podání žádosti o vystavení průkazu.

5. 300 Kč na uhrazení licenčního poplatku

 

Přijďte si pro svoji kartu přímo k nám. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více informací o průkazech naleznete na www.isicpoint.cz a www.isic.cz.