Aktuality

Mobilní jízdenku využilo v hradecké MHD již 36 tisíc cestujících

18.7.2012

Mobilní jízdenku využilo v hradecké MHD již 36 tisíc cestujících

Mobilní jízdenku využilo v hradecké MHD již 36 tisíc cestujících

15. července uplynulo půl roku od zavedení letošní novinky v autobusech a trolejbusech městské hromadné dopravy v Hradci Králové a to platby jízdného prostřednictvím mobilního telefonu.

Do současnosti se prodalo téměř 36 tisíc jízdenek (přesně 35 611 ks) – z toho 92,7 % cestujících využilo mobilní telefon pro nákup přestupní jízdenky na 45 minut nebo 60 minut a zbytek tvoří celodenní jízdenky na 24 hod.

Nezanedbatelným kladem projektu mobilní jízdenky je i skutečnost, že počty mobilních jízdenek od samotného začátku jejich provozu průběžně každý měsíc bez nějakého výkyvu a bez nějaké výraznější specifické marketingové podpory (v dubnu proběhla pouze reklamní kampaň společnosti T-Mobile formou plakátů na 20 zastávkách MHD) – mimo specifického týdne jarních prázdnin – stále narůstají a přesvědčují nás o trvalém zájmu cestujících o tuto novou možnost úhrady jízdného.

Uvidíme, jaká bude prodejní křivka během prázdnin, kdy se dá předpokládat poměrně výrazná změna ve složení a počtu cestujících. Turistický ruch, dovolené, volno časové aktivity a letní počasí těchto měsíců dávají možnost používat obyvatelům a návštěvníkům Hradce Králové a jeho okolí více kola či se po městě přemísťovat pěšky a tak se dá i obecně odhadnout celkově nižší počet přepravovaných osob. Je tak předpoklad, že další nárůst provozu mobilních jízdenek tak nastane opět až na podzim.

Jako možnou zajímavost je možné zmínit se o tom, že pokud sledujeme počty unikátních uživatelů (tzn. počty nových uživatelů, kteří v daném měsíci použili SMS jízdenku úplně poprvé) tak dochází k jejich stálému nárůstu, tzn.  že mobilní jízdenku zkouší (či využívají návštěvníci našeho města) stále další noví cestující a jejich počet se pak pohybuje okolo 27% v každém měsíci.

Zajímavá je i skutečnost, že 15%cestujících k objednání využívá v ČR unikátní patentově chráněnou formu PROZVONĚNÍ na speciální telefonní čísla – tzv. jako „jízdenka na zavolanou“ - způsobu, který je právě pro MHD v HK originální.

Jedná se o nejpohodlnější variantu objednání jízdenky určenou zejména pro pravidelné a časté používání. Díky této formě ušetří cestující čas, který stráví psaním textu SMS a čísla a ušetří cenu za objednací SMS. Proto, aby mohl cestující používat PROZVONĚNÍ, musí se zaregistrovat do systému Mobilní jízdenky. Registrace je jednorázová akce a cestující ji může provést z pohodlí svého domova.

Telefonní čísla pro prozvonění si může cestující uložit do telefonního seznamu svého telefonu, aby je mohl kdykoliv pohodlně použít bez toho, že by si je musel pamatovat. PROZVONĚNÍ z mobilu není zpoplatněno. Systém automaticky volání ukončí a pošle cestujícímu na mobil Mobilní jízdenku (předplacená služba Premium SMS). Chce-li zákazník z jakéhokoliv důvodu ukončit používání služby Mobilní jízdenka – objednání prozvoněním, lze číslo jeho mobilního telefonu ze systému vyřadit.

Podrobné informace k této možnosti objednání jízdenky

Pokud prodeje hodnotíme po jednotlivých mobilních operátorech, tak v pomyslném žebříčku nedošlo oproti předešlému hodnocení před třemi měsíci téměř k žádné změně „vede“ se 42% T- Mobile, následuje Vodafone s 33% a na třetím místě je Telefónica O2- 25%.

Na základě některých ohlasů cestující veřejnosti je potřeba se zmínit a zdůraznit, že mobilní jízdenka opravdu funguje na všech běžných typech mobilních telefonů bez ohledu na jejich typ a stáří (nejen tedy u SmartPhonů, tzv. chytrých mobilních telefonech), stačí mít pouze aktivovanou, resp. povolenou službu Premium SMS

Dále je nutné zopakovat, že do vozu smí cestující nastoupit pouze s již přijatou platnou sms jízdenkou ve svém mobilu. Tu obdrží přibližně 2 minuty od odeslání SMS zprávy (může přijít i o pár sekund později, kdy záleží na tom, jak rychle jízdenku odbaví mobilní operátoři). Při nástupu předními dveřmi je cestující povinen předložit přijatou SMS jízdenku řidiči ke kontrole. SMS jízdenku si pak cestující ponechá v mobilu po celou dobu přepravy pro případ přepravní kontroly. Pokud mobilní jízdenku z nějakého důvodu neobdrží, je povinen uhradit jízdné jiným způsobem.

Je kladné, že tento uživatelsky příjemný, rychlý, pohodlný, snadný, dostupný a zejména bezhotovostní systém platby jízdného byl cestující veřejností přijat velmi pozitivně a přispívá ke zvýšení komfortu při nákupu jízdního dokladu a používání MHD a je oceňován nejen obyvateli Hradce Králové, ale i turisty a dalšími občasnými návštěvníky našeho města, včetně návštěvníků oblíbených hudebních festivalů.