Aktuality

Černí pasažéři v královéhradecké MHD v 1. čtvrtletí 2012

17.5.2012

Černí pasažéři v královéhradecké MHD v 1. čtvrtletí 2012

Černí pasažéři v královéhradecké MHD v 1. čtvrtletí 2012

V letošním prvním čtvrtletí revizoři v královéhradecké MHD zkontrolovali zhruba 330 tisíc cestujících a odhalili 3119 případů černých pasažérů. V porovnání se shodným obdobím roku 2011 jde o 6,5% nárůst - za celý loňský rok to pak bylo 10 889 nepoctivých cestujících a v roce 2010 8 948 osob. Obecně se v Čechách odhaduje, že bez platné jízdenky jezdí v MHD od 3 do 10%.

Dlouhodobě se zvyšuje počet zjištěných osob bez platného jízdního dokladu, k dramatickému nárůstu však nedochází. Dlužníci jdou napříč věkovým spektrem,překvapivě zastoupenístudentů ale netvoří většinovou složku. Cenová výhodnost předplatních jízdenek je značná a většina studentů si je dobře vědoma možných následků neplacení jízdného. Dále zavedení přenosné tzv. VOLNÉ KARTY znamená, že také služba elektronického odbavování je dostupnější i pro ty, kteří využívají MHD méně často.

Jaký je důvod neplacení jízdného? Zhruba se dá rozdělit do tří skupin:

  • načerno jedou omylemnebo se opomenou odbavit
  • berou tenhle způsob jako hruči nějaký nový druh adrenalinového sportu
  • jezdí načerno programově, aby ušetřili

Většina černých pasažérů se dá samozřejmě očekávat u druhé a třetí skupiny, kdy se tito cestující rozhodují dle ceny jízdenky, pravděpodobností, že budou přistiženi a cenou pokuty.

Aby se podnik bránil černým jízdám a současně i vandalismu, zavedl už od února 1998jedno preventivní opatření a to, že seve večerních hodinách a o víkendech nastupuje do vozů výhradně jen předními dveřmi, což výrazně šanci na jízdu bez platné jízdenky výrazně snižuje

Každého cestujícího tak zkontroluje řidič. „Kromě toho, že tímto systémem neunikají tržby, omezuje případné problémy s podnapilými cestujícími. Ti se víc kontrolují, když procházejí kolem řidiče a ubude tak případných dalších potíží, zvýší se klid a pořádek a zvyšuje se tak i celková úroveň cestování,“ konstatoval Josef Januš, vedoucí oddělení přepravní kontroly.

Významně se tím redukoval i počet na černo cestujících v DP, kde nastupují cestující předními dveřmi po celý den. Tento způsob se používá u některých většinou menších dopravců u nás, ale i v řadě velkých evropských měst.

Zavedení nástupu předními dveřmi v běžném denním provozu zejména pro odbavování papírových jízdenek by znamenalo určité omezení komfortu a rychlosti odbavení, na které jsou hradečtí občané zvyklí a následně nutnost změn v jízdním řádu, což není, jak vyplývá z průzkumů v současné době akceptovatelné veřejností.

Částečně by mohla počet cestujících bez platné jízdenky snížit i mobilní jízdenka zavedená v letos v průběhu lednu. Z průzkumů, které si provádí některé DP vyplývá,že v řadě případů uživateli  SMS jízdenky jsou cestující, kteří dosud byli ve většině případů tak zvanými "nedobrovolnými černými pasažéry". Tedy lidmi, kteří by rádi cestovali s platným jízdním dokladem, ale neměli možnost si jej z nějakého důvodu před vlastní jízdou zajistit a SMSjízdenka by tedy mohla zde částečně snížit i počet cestujících bez platné jízdenky. Vzhledem k tomu, že cestující v hradecké MHD má možnost si zakoupit v tomto případě jízdenku ještě přímo u řidiče může být i pro něj mobilní jízdenka řešením v případě, že s sebou nemá potřebnou finanční hotovost. Znamená to také, že sms přináší podniku i pozitivní dopad na tržby - nový zdroj tržeb.                                                 

Pro snížení počtu cestujících bez platné jízdenky má společnost skupinu revizorů, která jednotlivé linky kontroluje, a revizoři se na nich střídají. Revizoři se při provádění přepravní kontroly prokazují kontrolním odznakem a na žádost cestujícího i průkazem DPmHK,a.s.

Nemají to ale jednoduché  - revizor je povolání, kde musí mít člověk nervy jako špagáty, prokázat odolnost vůči náročné práci a musí vhodně zvládat konflikty, stres či posměšky okolí. Proto každý zájemce o tuto práci  musí mít ukončenu střední školu (nesmí mít také záznam v rejstříku trestů) a poté podstupuje úvodní vstupní školení a psychotesty a závěrečný test, kterými musí projít každý uchazeč o práci revizora, když jimi neprojde, je ještě ve zkušební době propuštěn.

Roste také nevybíravé chování části cestujících a jejich bezohlednost a agresivita a revizoři se nevyhnou verbálním útokům a urážkám a občas i agresi, kdy se přitom stává, že odhalený cestující bez platného jízdního dokladu na revizory fyzicky zaútočí. Jeden z posledních takových případů skončil s následnou dvouměsíční pracovní neschopností revizora. Řada cestujících vnímá kontrolu jízdních dokladů také za jakési „obtěžování“ nebo narušování jejich soukromí, z praxe ale vyplývá, že bez namátkové kontroly by docházelo ke zneužívání benevolence dopravní společnosti a tím ještě k větším únikům tržeb.       

Spoléhat na to, že revizoři jezdí jen ve špičkách nebo jen ve všedních dnech, se nevyplácí. Revizoři totiž denně vyrážejí do terénu v plném počtu, nezávisle na tom, je-li víkend, pracovní den nebo prázdniny a pracovní dobu mají rozvrženou tak, aby v každou denní dobu byla kontrola cestujících zajištěna.                                         

Postih může být vůči cestujícímu uplatněn i v případě, kdy jízdné řidiči zaplatil, ale nemůže se prokázat platnou jízdenkou, nebo třeba v případě použití zlevněné jízdenky, ale bez doložení nároku na slevu.

Za jízdu bez platného jízdního dokladu je v hradecké MHD stanovena pokuta – přirážka ve výši 1000 korun plus jízdné, vpřípadě, že cestující uhradí přirážku na místě nebo do 3 pracovních dnů ode dne kontroly u přepážky zákaznického centra DPmHK, a.s. v Pouchovské ulici nebo na účet DPmHk, snižuje se přirážka na částku 400,- Kč.

Nemá-li cestující při kontrole u sebe jízdní doklad a prokáže-li do 3 pracovních dnů ode dne kontroly u přepážky zákaznického centra, že byl jeho doklad v době kontroly platný, zaplatí přirážku ve výši 50,- Kč. Ustanovení se nevztahuje na jednotlivé papírové jízdenky

Nevypořádané závazky cestujících k DPmHK a.s. z přepravní kontroly společnost řeší nejprve mimosoudní cestou zasláním upomínky. V případě neúčinnosti takovéhoto kroku se DPmHK a.s. v zastoupení advokátní kanceláře domáhá svých práv u příslušného soudu. / platební rozkaz, exekuční řízení/.                                                                   

Třetina přistižených černých pasažérů platí pokutu přímo na místě nebo do tří dnů v kanceláři dopravního podniku, další třetina zareaguje na vystavenou upomínku od advokátní kanceláře. Vždy je třeba celou záležitost řešit neprodleně po jejím vzniku a celou záležitost zbytečně svoji liknavostí neodkládat a vyhnout se tak exekucím či jiným citelným zásahům do rodinného hospodaření, což určitě není ani cílem DP. Nejlepší ale samozřejmě je neriskovat a zakoupit si jízdenku a tak se do takové situace se samozřejmě vůbec nedostat – když nebudou existovat černí pasažéři, nebudou ani pokuty a nebude ani existovat jejich vymáhání a jiné nepříjemné dopady. Doufáme tedy, že těm, kteří váhají s rozhodnutím, zda platit či neplatit jízdné, pomohou i tyto řádky ke správnému rozhodnutí.

Věříme, že nejste lhostejní k tzv. „černým“ jízdám některých nepoctivců a chápete jako slušní a platící cestující skutečnost, že v kulturním světě se za každou službu platí a také pak nutnost provádění přepravní kontroly a strpíte i určitá osobní omezení, která z této činnosti všem Vám našim slušným pasažérům mohou přinést, a pochopíte tuto naši snahu - za to Vám děkujeme. Jízda někoho na černo je totiž jízdou i z Vaší kapsy.