Aktuality

Zastávky hradecké MHD s moderními označníky

25.4.2012

Zastávky hradecké MHD s moderními označníky

Zastávky hradecké MHD s moderními označníky

 

Z hradeckých zastávek MHD ještě letos zmizí poslední staré typy trubkových označníků, (zastávkové sloupky s jízdními řády) které někde sloužily i bezmála čtyřicet let. Po celém městě i v přilehlých obcích jsou nahrazovány za modernější a variabilnější typy. Všechny modely zastávkových označníků - sloupků, od jednoduchých až po elektronické, si dopravní podnik navrhuje, vyrábí i instaluje vlastními silami a takto uceleným informačním sytémem nedisponuje žádné město v republice. Dopravní podnik města Hradce Králové se stará celkem o 189 zastávek s 394 označníky a jejich obměna není zdaleka záležitostí estetickou, ale praktickou s ohledem na potřeby cestujících.

S obměnou označníků jsme začali vloni a letos nám k výměně do celkového počtu zbývá 85 kusů, zejména v Kuklenách, Plotištích a Předměřicích,“ říká ředitel dopravního podniku Miloslav Kulich. Oproti starým červeným trubkovým označníkům mají nové typy mnohá vylepšení jako například stavebnicovou koncepci či trvanlivější materiál a jejich uspořádání umožňuje také vylepení větších formátů plnobarevných jízdních řádů a jejich praktičtější výměnu.

„Označník na zastávce MHD v sobě spojuje hned dvě funkce. Slouží jako regulérní dopravní značka a zároveň jako informační nosič pro cestující,“ vysvětluje vedoucí střediska výroby městského mobiliáře dopravního podniku Martin Kracík. V současné době se mohou v Hradci cestující setkat se čtyřmi typy tohoto zařízení – elektronickým, digitálním a jednoduchým s digitálními hodinami nebo bez hodin. Technicky nejdokonalejší elektronické typy ukazují v reálném čase, za jakou dobu spoj přijede do zastávky. To je možné díky on-line propojení s vozem, který přes navigační systém GPS promítá svou aktuální polohu na trase do označníku. Displej je opatřen také textovým řádkem, do kterého mohou dispečeři okamžitě vyslat informaci o změnách nebo upozornění pro cestující a nevidomým pasažérům dokáže tento elektronický označník ohlásit šest nejbližších odjezdů. „ V republice neexistuje technicky lepší označník, než je tento, který jsme instalovali už na čtyřech frekventovaných zastávkách (první byl u Adalbertina) a ještě letos začnou další sloužit v centru města na zastávkách Centrál a Obchodní dům Tesco,“ dodává Martin Kracík.

Digitální označníky zobrazují jízdní řád převedený do elektronické podoby a najít je můžeme na 14 dalších zastávkách zejména uzlových v centru města.  První digitální zastávkové označníky se v Hradci objevily už v roce 1999.

Na jednatřiceti zastávkách se zvýšeným počtem cestujících se od loňského podzimu vyskytují také označníky s digitálními hodinami se solárním napájením.

Pokud již mluvíme o označnících tak nemůžeme zapomenout na to, že označníky na THD jsou pro naše zrakově postižené občany vybaveny informací o názvu zastávky v brailově písmu.

„Ačkoliv by se mohlo zdát, že samotný zastávkový označník není velkým objektem, celková informační plocha na nich je 500 metrů čtverečních, na kterých je umístěno 1100 jízdních řádů. Pokud bychom všechny označníky položili za sebe, vedly by od Pražského mostu až ke křižovatce Koruna, tedy téměř po celé Gočárově třídě. Různé typy označníků vyrábíme i pro jiná města, ty pro Hradec jsou ale šité na míru potřebám našich cestujících“ uvedl ředitel Miloslav Kulich.