Aktuality

Publikace „Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové 1928 – 2013“ již v prodeji.

10.10.2013

Publikace „Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové 1928 – 2013“ již v prodeji.

Vyšla první kniha o historii městské dopravy v Hradci Králové

Vydáním pozoruhodné knihy z historie městské autobusové a trolejbusové dopravy oslavuje mimo jiné 85. výročí své existence Dopravní podnik města Hradce Králové. Knihu nazvanou „Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové 1928 – 2013“ sepsala Helena Rezková s dalšími sedmi spoluautory již jako svoji pátou knihu.

„Knihu se nám podařilo sestavit za krátkou dobu necelého roku. Když mě vedení dopravního podniku oslovilo s nápadem vydat dosud nepublikovanou, ale nesmírně zajímavou historii zdejší městské dopravy, předpokládala jsem, že sepíšu útlou knížku s několika obrázky. Začala jsem podrobně bádat v archivech, muzeích, navštěvovala pamětníky a postupně se objevovaly události, které si už mnoho lidí nepamatuje. Kniha formátu A4 tak postupně narostla až do rozsahu 272 stran s 890 fotografiemi. Velkou zásluhu na tom má také parta nadšenců pro historii i současnost hradecké dopravy, kteří mi otevřeli své archivy, poskytli některé unikátní fotografie a knihu po odborné stránce spolu s bývalými i současnými zaměstnanci podniku doplňovali,“ popisuje práci na knize Helena Rezková.

Knihastručně popisuje rozvoj dopravy v Hradci Králové už od konce 19. století. Podrobně je v ní zaznamenán projekt elektrické tramvajové dráhy, který však ve městě nenašel pochopení na rozhodujících místech a skončil jen položením několika metrů kolejí na Pražském mostě. Od roku 1920 jezdily na některých linkách v Hradci už státní poštovní autobusy a po založení podniku „Autodráhy města Hradce Králové“ 1. listopadu 1928 nastal rychlý rozvoj podniku, který se během krátké doby stal největším tohoto druhu v republice. Již v prvním roce provozu přepravily autodráhy více než milion cestujících. Zavedení pravidelných linek znamenalo především ulehčení a zrychlení přepravy po městě, autobusy tehdy ale zajížděly i do přilehlých obcí (v roce 1933 až do 72 obcí). Městské autodráhy přestály díky obětavosti zaměstnanců nelehké období krize 30. let minulého století, na linkách se téměř přestalo jezdit za 2. světové války, ale hned v prvních mírových dnech se autobusy opět vrátily do městských ulic i na linky do okolních obcí.

„V knize je díky dochovaným článkům z dobového tisku podrobně zaznamenáno fungování dopravy za první republiky, kdy se kvůli úsporám jezdilo i na dřevoplyn. Podařilo se mi dohledat například zajímavý osud velké osobnosti republikového formátu a prvního ředitele autodrah Ing. Ervína Nápravníka, o kterém se v Hradci mnoho neví. Naprosto unikátní částí knihy je kapitola věnovaná výbuchu svítiplynu s tragickými následky v tehdejších garážích ve Škroupově ulici 19. prosince 1947, zničena tehdy byla i zhruba polovina autobusů,“ popisuje některé události zachycené v knize autorka.

Zavedení trolejbusové dopravy v květnu 1949 se stalo dalším milníkem v historii dopravních podniků města. Od tohoto roku dodnes brázdí ulice Hradce Králové trolejbusy společně s autobusy. Trolejbusová doprava přečkala i období útlumu a různé názorové proudy 70. let, kdy se v mnoha městech tato trakce rušila a nahrazovaly ji autobusy.

Kniha podrobně mapuje všechny události i zajímavosti v hradecké MHD až do současnosti, kdy cestujícím od roku 2008 slouží nový Terminál hromadné dopravy a tradiční autobusy začínají nahrazovat nejmodernější elektrobusy.

Slavnostní křest knihy se uskutečnil za přítomnosti primátora města Hradec Králové pana Zdeňka Finka, zástupců médií a široké veřejnosti 5. října 2013 při Dni otevřených dveří Dopravního podniku města Hradce Králové. Po křtu pak následovala autogramiáda autorky a všech sedmi spoluautorů.

Knihu si můžete od 8. října 2013 zakoupit za doporučenou cenu 439,- Kč v síti královéhradeckých knihkupectví.

 

Název knihy: Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové 1928 – 2013

Autorka: Helena Rezková (tel. 725 005 606, hrezkova@seznam.cz, www.regiona.cz)

Spoluautoři knihy: Ing. Daniel Ditrych, Ing. Martin Prouza, Ing. Ladislav Podivín, Jaroslav Hrůza, Jiří Hladký, Ing. Jitka Janušová, Zdeněk Doubek

Počet stran: 272 (200 černobílých, 72 barevných)

Obrazové přílohy: 890