Aktuality

Připomínky cestujících ke změnám v MHD bere dopravní podnik vážně

29.7.2013

Připomínky cestujících ke změnám v MHD bere dopravní podnik vážně

Od poloviny července platí v královéhradecké městské hromadné dopravě několik změn. Některé linky jedou po nových trasách, částečně došlo také k úpravě tarifů, kdy se za přestup platí o polovinu méně, jiný režim má rovněž nákup jízdenky u řidiče. Ještě před zavedením těchto novinek do provozu byli Hradečané vyzváni, aby případné připomínky, podněty či dotazy směrovali na speciálně zřízenou adresu dopravního podniku. Co se v připomínkách cestujících nejčastěji objevuje a jak s podněty dopravní podnik nakládá? Zeptali jsme se ředitele dopravního podniku Miloslava Kulicha.

Pane řediteli, od jaké skupiny cestujících jste zaznamenali nejvíce podnětů a připomínek?

V největší míře se nám samozřejmě ozvali lidé z lokalit, kterých se dotýkají změny tras linek č. 5, 11 a 17. Připomínky řešíme s příslušnými komisemi místní samosprávy. Na linkách č. 11 a 17 do Svinar a zpět je požadavek, aby se znovu zokruhovaly. Toto řešení je dopravně možné, avšak musíme mít povolené místo na zaparkování autobusů v centru města - něco jako konečná zastávka pro vyrovnávací časy a přestávky řidičů. Dále je kritizováno zrušení přímého spojení na terminál hromadné dopravy. Změny na lince č. 5 jsou momentálně vyvolány rekonstrukcí silnice ve Slatině, kterou provádí Královéhradecký kraj, s níž je spojená uzavírka Kladské ulice. Ta měla nastat už na jaře, ale kvůli zdržení opravy křižovatky ve Slatině se na ni dostalo až v minulém týdnu. Jedinou možností, jak zajistit Slatinským dopravní obslužnost MHD, bylo poslat linku č. 5 po objízdné trase vedoucí bohužel až přes Piletice. Tím došlo k velkému nárůstu ujetých kilometrů, které bylo třeba kompenzovat. Řešením bylo buď omezit počet spojů, které ze Slatiny a do Slatiny jezdí a linku nechat dále projíždět celým městem, nebo počet spojů zachovat, ale zkrátit trasu jen na zastávku Slezské Předměstí - Cihelna. O tom, jak bude situace vypadat po skončení rekonstrukce Kladské ulice, opět jednáme s tamní komisí místní samosprávy. Zaznamenali jsme zájem, projet opět Slezským Předměstím s ukončením alespoň v centru města. Další várka připomínek se týká zrušení linky č. 28. Tu jsme ale nahradili z podstatné části linkou č. 9. Hodně připomínek bylo k tomu, že se cestující nedostanou touto linkou k nemocnici, což zřejmě vyplývá z neznalosti trasy. V ohlasech jsme zaznamenali, aby linka č. 9 jela po tř. Karla IV. kolem Atria k nádraží. Připomínky jsou i k dopravě dětí do ZŠ Štefcova. Dopravu na začátek vyučování řešíme linkou č. 8, která bude po udělení licence trolejbusová (trolejbus s pomocným pohonem). Ohlasy na celou novou trasu linky č. 9 byly převážně příznivé.

Od kdy by výše nastíněné úpravy mohly platit?

Změny na lince č. 5 jsou víceméně vázány na dopravní uzávěru ve Slatině. Zokruhování linky č. 11 a 17 je vázáno na úřední rozhodnutí o již zmíněném odstavování autobusů. Odklon na lince č. 9 na tř. Karla IV. souvisí s termínem navrácení trolejbusových linek na původní trasu tj. v měsíci srpnu. Konkrétní datum zatím není určeno. Změny v dopravě jste spustili z ekonomických důvodů. Rostou ceny nafty a cestujících a peněz od nich ubývá. Jiné řešení než omezení tras některých linek se nenašlo? Vedle varianty snížení počtu najetých kilometrů je možností celkové zdražení jízdného pro všechny cestující, nebo navýšení finančního příspěvku od města. V první řadě se snažíme šetřit přímo v provozu dopravního podniku. Například všechny naše autobusy jezdí na směsnou naftu, která je levnější, investiční akce uskutečňujeme prostřednictvím aukcí, díky nimž se daří držet ceny na nejnižší možné míře, naopak sám dopravní podnik a jeho střediska se snaží do podniku peníze přivést. Jedná se například o autoškolu, zájezdovou dopravu či prodej reklamy. Nezanedbatelný je také podíl evropských peněz, na které se nám podařilo dosáhnout při nákupu nových trolejbusů. Rád bych zdůraznil, že nákup trolejbusů nikterak nesouvisí s nutným řešením provozních financí, naopak přináší určité snížení nákladů.

A jak přijali cestující změny v tarifu?

Zlevnění přestupů z šesti na tři koruny lidé pochopitelně vnímají dobře, pouze ti, kteří mají vynucený přestup, kritizují navýšení o tři koruny. Rád bych zde připomenul, že polovina všech cestujících vlastní časovou jízdenku, na kterou se pochopitelně přepravuje neomezeně, stejně tak i ti, kteří používají placení jízdného pomocí SMS. Také změna při nákupu jízdenky u řidiče nevyvolala větší diskusi. Jízdenka stojí místo patnácti korun osmnáct, ale je oproti dřívějšku přestupní po dobu 45 minut ve špičce, mimo špičku s ní může pasažér cestovat dokonce hodinu. Pozitivní ohlas má i zlevnění celodenní jízdenky zakoupené u řidiče o 10 korun na roveň celodenní SMS jízdenky.

Vraťme se ještě k podnětům ke změnám v MHD došlým na info@dpmhk.cz. Kolik jich je a jaký mají charakter?

Evidujeme zatím na sedm desítek ohlasů, které došly od jednotlivců, podněty průběžně přicházejí i od komisí místní samosprávy. Velká část jednotlivci zaslaných připomínek je však pouze v rovině nadávek a slovních útoků. Přesto je ale mezi došlými zprávami část opravdových podnětů, se kterými lze dále pracovat a za něž cestujícím děkujeme.

 

Jak řešit vzniklý propad tržeb dopravního podniku? Město i dopravní podnik musejí s ohledem na milionové propady tržeb, dopady zvýšené DPH a snížených poplatků za úhradu služeb na terminálu konat s péčí a přístupem řádného hospodáře. Další měsíce neupraveného provozu MHD by už o prázdninách přinesly další finanční ztráty. K nápravě situace vedou čtyři cesty, které byly ve hře už při prvotním rozhodnutí.

  • Ponechání nastaveného nového režimu platícího od 15. července s nutnými přestupy navíc, tento režim však zasáhl negativně určitou část cestujících.
  • Plošné zdražení jízdného cestujícím na všech linkách MHD tak, aby byl pokryt finanční propad v příjmech s možností neplaceného přestupu se zvážením nastavení časového limitu.
  • Zvýšení příspěvku města na hromadnou dopravu ze současných 158 milionů Kč ročně o částku do 10 milionů korun ročně, což s sebou pochopitelně ponese negativní dopad na jiné aktivity města. Město by muselo sáhnout na peníze určené například na opravy silnic, výstavbu cyklostezek, dětských hřišť a podobně.
  • Poslední varianta je kombinací možností předchozích.