Aktuality

Režim MHD rýsuje další změny, připomínkují ho občané

12.7.2013

Režim MHD rýsuje další změny, připomínkují ho občané

Těsně před spuštěním nového režimu královéhradecké MHD, s nímž se počítá od 15. července, se začínají rodit další možné úpravy, které by měly vést ke konečné podobě režimu zdejší MHD. Komise místních samospráv i občané se zapojili do připomínkování nově navržených opatření zveřejněných koncem června v informační kampani dopravního podniku. Každému podnětu i připomínce se dopravní podnik věnuje. Město by chtělo mít v říjnu po vzájemné dohodě s dopravním podnikem jasno, jak kompromisně naloží s úbytkem cestujících a s tím spojenými nižšími tržbami, s čímž se dopravce letos významně potýká.

 

Nastavení režimu MHD od 15. července vyvolalo u Hradečanů velkou diskusi a dopravní podnik obdržel řadu připomínek. Zejména občané Svinar, Malšovy Lhoty i Slatiny, kterých se plánovaná opatření dotknou nejvíce, se změn obávají. Ruku v ruce s jednotlivci se na dopravní podnik i radnici obrátily také komise místních samospráv, jejichž zástupci už s vedením dopravního podniku jednali.

 

Racionální připomínky pomohou

 

Všechny doručené náměty dopravní podnik pečlivě průběžně vyhodnocuje, i když to mnohdy není jednoduché, neboť argumentace a návrhy obyvatel jsou nejednotné a mnohdy směřují proti sobě. Někdy jsou jen osobní. Žádná připomínka však nepamatuje na ekonomiku a technické možnosti navrhovaných řešení. Začátkem září, kdy se provoz MHD vrátí do svého běžného režimu, se mohou objevit další připomínky.Následující tři měsíce by tedy měly rozhodnout o konečné podobě režimu MHD v Hradci Králové.

 

Nižší tržby, vyšší náklady na provoz

 

K velkému propadu příjmů, které dopravní podnik zaznamenal na konci loňského a v prvním pololetí letošního roku, se musel dopravce s městem postavit čelem. Výsledkem bylo včasné nastavení opatření, která měla dalšímu zvyšování „červených čísel“ zabránit už v polovině července. Městos dopravcem vede průběžně diskuse o připomínkách a případných úpravách, které by přispěly ke zlepšení situace a snížily by dopad změn na cestující. Některé změny začnou platit společně s návratem trolejbusové dopravy na třídu Karla IV., což se předpokládá v průběhu srpna. Říjnové rozhodnutí vezme v úvahu nejen ekonomický pohled, ale i technické možnosti navrhovaných řešení.

 

Jak vzniklý propad tržeb dopravního podniku řešit?

 

Město i dopravní podnik musejí s ohledem na milionové propady tržeb, dopady zvýšené DPH a snížených poplatků za úhradu služeb na terminálu konat s péčí a přístupem řádného hospodáře. Další měsíce neupraveného provozu MHD by už o prázdninách přinesly další finanční ztráty. K nápravě situace vedou čtyři cesty, které byly ve hře už při prvotním rozhodnutí.

  • Ponechání nastaveného nového režimu platícího od 15. července s nutnými přestupy navíc, tento režim však zasáhne negativně určitou část cestujících.
  • Plošné zdražení jízdného tak, aby byl pokryt finanční propad v příjmech s možností neplaceného přestupu se zvážením nastavení časového limitu.
  • Zvýšení příspěvku města na hromadnou dopravu ze současných 158 milionů Kč ročně o částku do 10 miliónů korun ročně, což s sebou pochopitelně ponese negativní dopad na jiné aktivity města. Město by muselo sáhnout na peníze určené například na opravy silnic, výstavbu cyklostezek, dětských hřišť a podobně.
  • Poslední varianta je kombinací možností předchozích.

 

Podobné situace byly historicky řešeny kombinací drobného plošného zdražení a lehkým omezením provozu vybraných linek, například v roce 2009 prořídnul tímto způsobem jízdní řád linky číslo 9. V porovnání s jinými velikostně srovnatelnými městy je Hradec Králové v popředí co do množství najetých kilometrů ročně, což souvisí zejména s nastaveným propojením všech obsluhovaných oblastí s celým centrem města až k terminálu bez přestupu. Úpravy se dotkly autobusových linek, které nejsou závislé na trakčním vedení a jejich „přetrasování“ je tím pádem technicky možné. Trolejbusový provoz je méně finančně náročný, do budoucna je třeba stavět základ MHD ve městě právě na trolejbusové síti.

 

Dopravní podnik se však nespoléhá jenom na peníze z radniční kasy, aktivně využívá svých možností a podnikatelských činností. Vyrábí například zastávkový mobiliář, provozuje autoškolu, zájezdovou dopravu či pronajímá reklamní plochy. Avšak i u těchto činností se vlivem ekonomické situace setkává se snižováním zisku. Ke snížení dalších finančních ztrát způsobených nepoctivými cestujícími, tzv.černými pasažéry, slouží od začátku července zavedený nástup pouze předními dveřmi pro cestující s papírovou jízdenkou zakoupenou mimo vůz.

 

Na zlevněné jízdné cestující nereflektovali, nepřibylo jich

 

Dopravní podnik spolu s vedením města v roce 2009 zlevnil kvůli ekonomické krizi ceny jízdného v MHD, za cíl si přitom kladl mimo jiné i nárůst cestujících. Bohužel, toto opatření nezpůsobilo žádnou změnu, naopak celkové tržby MHD se oproti očekávání snížily o tuto část.

 

Občané mohou své názory a podněty i nadále posílat na e-mail: info@dpmhk.cz.