Aktuality

Turistický hradecký vyhlídkový vláček zahajuje 13. dubna svoji čtvrtou sezonu

10.4.2013

Turistický hradecký vyhlídkový vláček zahajuje 13. dubna svoji čtvrtou sezonu

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. připravil opět i v letošním roce pro hradecké občany a všechny návštěvníky města projížďku netradičním dopravním prostředkem - turistickým hradeckým silničním vláčkem.

 

Jedna vyhlídková trasa a to č. 1 - červená byla doplněna o průjezd Masarykovým a Ulrichovým náměstím, trasa č. 2 – modrá byla z důvodu nejmenšího zájmu letos zrušena a trasa č. 3 – zelená byla zachována v původním rozsahu.

 

Trasa č. 1 – červená:  Muzeum východních Čech, ul. Palackého, Kotěrova, Divišova, Československé armády, Mostecká, Pražský most, Tylovo nábřeží, nám. Svobody, Švehlova, Masarykovo nám, Šafaříkova, Gočárova, Ulrichovo nám., K. H. Máchy, Masarykovo nám., nám. 5. května, Tyršův most, Divišova, Československé armády, Magistrát města, Mýtská, Malé náměstí, uličky starého města - Dlouhá a Špitálská, Velké náměstí – zastávka pod Bílou věží, V Kopečku, Československé armády, Divišova, Eliščino nábřeží, ul. Palackého, Muzeum východních Čech.

Trasa č. 3 – zelená: Muzeum východních Čech, ul. Palackého, Kotěrova, Divišova, Československé armády, Komenského, Regiocentrum Nový pivovar, zastávka Divadlo Drak, Orlické nábřeží, Ignáta Hermanna, Československé armády- okolo Magistrátu města, Muzeum východních Čech.

 

Trasy účastníkům jízdy tak ukazují významná místa či stavby našeho krajského města a přibližují jejich historii.

 

Další novinkou oproti minulosti jsou u trasy č. 1 dva nové a to dřívější odjezdy v sobotu, neděli a ve svátcích v 11 hod a 12 hod. Zůstává loňské sjednocení jízdních řádů pro pracovní a víkendové dny, jak po stránce využití jednotlivých tras, tak po stránce časů odjezdů.

 

Provoz bude tedy v roce 2013 realizován 5 x denně v pracovní dny s odjezdy od 13 do 17 hodin (3 x trasa č. 1 a 2 x trasa č. 3) a 7 x v sobotu, neděli a ve svátcích (5 x trasa č. 1 a 2 x trasa č. 3).

 

Vlastní letošní provoz bude zahájen od 13. dubna a bude trvat minimálně až do 29. září a bude denní mimo pondělí, pokud na tento den nepřipadá státní svátek.  Tradičním nástupním i výstupním prostorem je parkoviště u Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží.

Výletní vláček je významnou aktivitou pro propagaci DP, podporu cestovního ruchu města Hradce Králové a přispívá tak k jeho turistické image. S propagačními materiály se setkali i návštěvníci březnového hradeckého XIV. ročníku veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika.

Pro dětské pasažéry či sběratele jsou opět připraveny k prodeji i ve dvou provedeních i reklamní buttony – placky s vyobrazení vláčku, resp. samotné lokomotivy.

Nemůžeme zapomenout i na skutečnost, že vláček neslouží jen pro jízdy dětí s rodiči jako zpestření jejich rodinných výletů, ale i pro mateřské a základní školy, školní výlety či akce pro starší obyvatele, ale zájemce si může dohodnout předem i mimořádnou smluvní jízdu a pronajatý vyhlídkový vláček tak může vyrazit se svým řidičem i na samostatnou trasu a zajistit přepravu v rámci území města a dopravně přilehlých obcí na individuální akci – pro soukromé oslavy, firemní akce či slavnostní účely  - třeba na svatby, narozeninové párty  či jiné společenské rodinné oslavy, sraz třídy nebo stát se atrakci na dětské dny či městské nebo obecní slavnosti (samozřejmě v souladu s jeho dopravními a kapacitními možnostmi a s ohledem na bezpečnost silničního provozu),

 

Vláček, smí přepravovat 12 sedících osob v každém ze tří ozvučených vagonků (je možnost jejich bočního zakrytí při zhoršeném počasí), všechny vagonky mají řízené nápravy a kopírují tedy lokomotivu, která má poháněné obě nápravy.  Nejvyšší povolená rychlost je 25 kilometrů v hodině.

 

Mít jen vizuální zážitky z cesty vláčku po zajímavých místech našeho krásného města by nebylo to pravé a proto je historie míst, kterými vláček projíždí, přiblížena i slovem průvodce. Společnost využila dostupnou techniku, odborníky na historii a pomocí zkušeností z marketingové firmy vzniklo poutavé vyprávění, které již čtvrtým rokem rozšiřuje znalosti všech účastníků našich „vláčkojízd“.

 

Celý text vyprávění je v paměti vozidlového počítače rozdělen do sekvencí, které jsou v určených místech na trase pouštěny do reproduktorů ve vagoncích pomocí systému GPS. Tímto způsobem je zajištěna synchronizace příslušné části textu s projížděným úsekem. Samozřejmě může v případě problémů pomoci i řidič.

 

Ceník jízdného pro tok 2013:

Zlevněné jízdné pro děti od 3 do 12 let: 30,- Kč

Plné jízdné nad 12 let: 70,- Kč

Rodinné jízdné (2 dospělí a max. 3 děti do 12 let): 120,- Kč

Ceny jsou včetně DPH

Jízda se uskuteční od minimální celkové úhrady 120,- Kč.

Jízdné je možné opět hradit z městské a volné karty, na linkách neplatí časové jízdenky na MHD a jiné slevy.

 

V případě zrušení jízd pro nepříznivé počasí a z technických důvodů bude do 10 hodin toto oznámeno na označníku v odjezdovém prostoru u Muzea východních Čech a na našich www.

 

Všem účastníkům přejeme na trasách plno krásných nezapomenutelných zážitků při poznávání historických míst města Hradec Králové.

Aktuální jízdní řád, mapky a další informace naleznete na http://www.dpmhk.cz/cs/mhd-hradec-kralove/turisticky-hradecky-vlacek