Aktuality

100 000 mobilních jízdenek za rok provozu

11.3.2013

100 000 mobilních jízdenek za rok provozu

Už 100 000 mobilních jízdenek si zakoupili cestující v královéhradecké hromadné dopravě.

Stalo se tak 21. února, téměř přesně rok a měsíc poté, co dopravní podnik tuto službu zavedl (přesně to bylo 16. ledna 2012). Měsíční rekord v nákupu jsme zaznamenali letos v lednu, kdy na SMS jízdenku jelo 10 369 cestujících a únor byl pak významný i tím, že v pondělí 11. února byl překonán denní rekord, kdy si přes mobilní telefon objednalo jízdenku přesně 500 pasažérů. Z minulého roku zatím odolává jiný rekord a to počet mobilních jízdenek použitých o víkendu - rekordní byl víkend 1. -2. prosince s počtem 381 cestujících. Podle letošního vývoje - nárůstů počtů v pracovních dnech - se dá jeho překonání předpokládat s prvními opravdu jarními slunečními víkendy.

Možnost úhrady jízdného prostřednictvím mobilního telefonu byla zavedena v hradecké MHD, jako moderní alternativa k již existujícím formám úhrady jízdného, jako jsou městská karta, volná karta a papírová jízdenka. Existují zde dokonce dva způsoby objednání jízdenky. První, běžný, pomocí SMS a druhý, v ČR unikátní, patentově chráněnou, formou prozvonění, který použilo 13% cestujících. Je možné si pořídit dva druhy jízdenek – první přestupní za 18,- Kč a druhou celodenní za 55,- Kč (tuto využívá 6,5% pasažérů). Vlastní zavedení této služby podpořila produktová reklamní kampaň - projekt Mobilní jízdenka: leden – březen 2012, která se stala první větší klasickou moderní produktovou kampaní v historii DP.

Z průzkumů, které si provádějí dopravní podniky, vyplývá, že v řadě případů uživateli SMS jízdenky jsou cestující, kteří dosud byli ve většině případů takzvanými nedobrovolnými černými pasažéry. Tedy lidmi, kteří by rádi cestovali s platným jízdním dokladem, ale neměli možnost si jej z nějakého důvodu před jízdou zajistit a SMS jízdenka by tedy měla zde částečně snížit i počet cestujících bez platné jízdenky. Vzhledem k tomu, že cestující v hradecké MHD má možnost si zakoupit v tomto případě jízdenku ještě přímo u řidiče, může být i pro něj mobilní jízdenka řešením v situaci, že s sebou nemá potřebnou finanční hotovost.

Kladem tohoto projektu je i skutečnost, že počty mobilních jízdenek od začátku jejich provozu průběžně každý měsíc  - mimo specifických období prázdnin (jakýchkoliv) – stále narůstají a přesvědčují o trvalém zájmu cestujících o tuto možnost úhrady jízdného.

Mobilní jízdenka funguje na všech běžných typech mobilních telefonů bez ohledu na jejich typ a stáří (nejen tedy u SmartPhonů, tzv. chytrých mobilních telefonech), stačí mít pouze aktivovanou, resp. povolenou službu Premium SMS

Je potřebné zopakovat, že do vozu smí cestující nastoupit pouze s již přijatou platnou sms jízdenkou ve svém mobilu. Tu obdrží přibližně 2 minuty od odeslání SMS zprávy (může přijít i o pár sekund později, kdy záleží na tom, jak rychle jízdenku odbaví mobilní operátoři). Při nástupu předními dveřmi je cestující povinen předložit přijatou SMS jízdenku řidiči ke kontrole. SMS jízdenku si pak cestující ponechá v mobilu po celou dobu přepravy pro případ přepravní kontroly. Pokud mobilní jízdenku z nějakého důvodu neobdrží, je povinen uhradit jízdné jiným způsobem.