Aktuality

Dopravní podnik města Hradce Králové s novým logem

17.1.2013

Dopravní podnik města Hradce Králové s novým logem

Nové logo společnosti bylo oficiálně představeno zástupcům sdělovacích prostředků při tiskové konferenci 16. ledna 2013 v prostorách společnosti.

V souladu se schválenou Strategií Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. byla motivem k modernizaci dosavadní grafické značky a vytvoření nové vizuální prezentace společnosti snaha o zlepšení celkové image společnosti a její vyšší zviditelnění.

Dosud platné logo, jehož používání bylo zahájeno na počátku roku 1992, je viditelně poplatné době, kdy vznikalo a v současnosti působí již nemoderně, strnule a nezajímavě. Tvarem i provedením je komplikované a v nových moderních komunikačních výstupech společnosti, jako je například webová prezentace, působí již cizorodě.

Nové logo je výsledkem výběrového řízení na zpracování design manuálu (manuálu jednotného firemního vizuálního stylu) uskutečněného v posledním čtvrtletí roku 2012. Formou přímé poptávky bylo osloveno 8 subjektů, se kterými historicky v nějakém rozsahu již DP spolupracoval, či mu své služby tyto subjekty nabízely. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení byla uveřejněna také v polovině října na vlastních www v aktualitách a v části O společnosti - poptávkové řízení a veřejné zakázky – s tím, že termín k doručení nabídek byl stanoven do 16. listopadu 2012.

Nabídku podalo pět společností.  Při prvním jednání komise dne 20. listopadu 2012 za účasti právníka společnosti, kdy se přistoupilo k otvírání obálek, byla pro nesplnění formálních kriterií vyřazena jedna nabídka.

Při druhém jednání komise dne 29. listopadu 2012 bylo provedeno na základě předchozího posouzení předložených návrhů všemi členy komise vlastní hodnocení nabídek a vyhodnocena byla jako nejlepší nabídka společnosti PEACOCK, a.s., která byla doporučena jako vítězná k přímému rozhodnutí řediteli společnosti. Konečné schválení výběru proběhlo na jednání představenstva 4. prosince 2012, kdy toto rozhodnutí o výběru nové podoby loga bylo schváleno všemi hlasy.

Nové logo má prezentovat moderní, dynamickou společnost spojenou s rozhodujícím předmětem činnosti společnosti – tzn. především s městskou hromadnou dopravou v Hradci Králové - a to především použitím jednoduchého a čitelného tvaru grafické části logotypu vyjadřujícího pohyb - dynamiku, směr -  směřování a budoucnost a doplněných zkratkou DP. V konečném výsledku pak i za respektování původních firemních barev, což značí nejen kontinuitu s předchozí barevnou podobou, ale také současně i značný ekonomický efekt - úsporu nákladů při jeho použití a to s ohledem zejména barvy vozového parku.

Nové logo působí čistě, kompaktně, snadno se aplikuje a velmi dobře se rozvíjí do dalších podob – viz např. v části orientační systém a symbolika, kdy jej můžeme vhodně dále využít pro jednotlivá střediska či činnosti DP.

Splňuje i naše další požadavky: snadná rozpoznatelnost a zapamatovatelnost, nezaměnitelnost, jednoznačnost, nadčasovost a modernost.

Nové logo se postupně objeví a bude aplikováno na vozidlech MHD, čekárnách, zastávkových označnících, budovách, webových stránkách, jízdních řádech, kancelářských tiskovinách a formulářích, propagačních materiálech, reklamních předmětech a v plánovaných reklamních kampaních.

V současnosti vzniká podrobný plán implementace nového loga po rozhodujících oblastech používání – a to opět zejména s ohledem na celkové efektivní využívání finančních prostředků, kdy implementaci nebude navazovat na jeden konkrétní den, ale logo se bude zavádět postupně – metodou postupné obměny tak, aby se ušetřily náklady, kdy se samozřejmě přednostně spotřebují zejména tiskoviny a další materiály se starým logem.  Termín konečné změny loga je plánován nejpozději do konce roku 2013.

Změnu korporátní identity zdůrazní i nový slogan „Pohodlně s MHD“.

Ve spojitosti s novým logem chystá společnost i širší používání nového firemního sloganu vyjadřujícího základní princip požadavků na MHD „Pohodlně s MHD“, který byl poprvé uveden v říjnu 2012 v rámci image kampaně „Za přitažlivější městskou hromadnou dopravu“.