Aktuality

Tři noví „milionáři“ z Dopravního podniku města Hradce Králové.

23.12.2014

Tři noví „milionáři“ z Dopravního podniku města Hradce Králové.

V pátek 19. prosince 2014 převzali z rukou předsedy představenstva společnosti Ing. Miloslav Kulicha při slavnostním vyhodnocení tradiční soutěže Jízda bez nehod tři naši řidiči MHD odměnu a ocenění za dosažené kilometry bez zaviněné nehody. Vlastní předání proběhlo za účasti zástupců medií, POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY (KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE VÝCHODOČESKÉHO KRAJE, územní odbor vnější služby) - dopravní inspektorát a Magistrátu města Hradce Králové – odboru dopravy.  

Konkrétně to byli:

pan GROSS Zbyněk 2 000 000 km
pan PÁNEK Vítězslav 1 000 000 km
pan TOBIŠEK Vratislav 1 000 000 km

Převedeno do časových údajů to znamená odpracování úctyhodných 40, resp. 20 let za volantem vozidla městské hromadné dopravy bez nehody.

Všem řidičům patří uznání a poděkování za dlouhodobě zodpovědný a spolehlivý výkon svého náročného zaměstnání, které vykonávají s profesionalitou ve složitých podmínkách současného stále náročnějšího městského provozu provázeného mnohdy bohužel i rostoucí agresivitou a bezohledností některých účastníků silničního provozu.

S řidiči „milionáři“ se může veřejnost i nadále setkávat v našich autobusech a trolejbusech -  naše společnost je hrdá na to, že máme k ve svém kolektivu tak kvalitní řidiče – řidiče, na které se naši cestující mohou spolehnout. Pevně doufáme, že získaná ocenění budou trvale motivovat k bezpečné a ohleduplné jízdě i další řidiče naší společnosti: Řidičům upřímně gratulujeme a zároveň přejeme mnoho zdaru a šťastných dojezdů i do dalších let.

Ocenění řidičů, kteří bezpečně vozí cestující v královéhradecké dopravě, proběhlo před dispečinkem v sídle společnosti.