Aktuality

Pozvánka na akci 65. let trolejbusů v Hradci Králové – 17. května 2014 /č. 2/

11.4.2014

Pozvánka na akci 65. let trolejbusů v Hradci Králové – 17. května 2014 /č. 2/

Letos uplyne 65 let od zahájení pravidelné trolejbusové dopravy v Hradci Králové, kdy 2. května 1949 byla uvedena do provozu linka Nádraží – Nový Hradec Králové.

K tomuto významnému výročí připravuje Dopravní podnik města Hradce Králové v

sobotu 17. května od 9 do 13 hodiny

v prostorách terminálu hromadné dopravy prezentaci s doprovodným programem.

S programem akce bude veřejnost postupně seznamována – již nyní však můžeme přislíbit oblíbené bezplatné vyhlídkové jízdy historickými vozy – jedním z nich bude i legendární robustní trolejbus TATRA T 400/III, který v letech 1953 až 1970 pamětníci mohli potkat v pražských ulicích (vůz bude zapůjčen z tamního Muzea MHD), druhým a třetím trolejbusem bude Škoda 9TrHT28 a Škoda 14Tr08/6 - oba z DP města Pardubic a čtvrtým vozem pak náš vůz - Škoda 15Tr02, který veřejnost zná z tradičních „mikulášských “ jízd.

Popisek fotografie:

Trolejbus Tatra T 400:podvozek vyráběla Tatra Kopřivnice, elektrickou výzbroj dodala ČKD Praha, závod Trakce a karoserii Tatra Smíchov, která vozy z jednotlivých dodávek kompletovala. Tento mohutný třínápravový trolejbus s kapacitou 80 míst (26 k sezení a 54 ke stání) ve své době znamenal významnou kapitolu ve výrobě trolejbusů v tehdejším Československu.

Po dopravní stránce Vás vedle statické ukázky aktuálně provozovaných (i některý z minulých) vozů včetně nedávné novinky elektrobusu SOR EBN 9.5, s kterým se můžete od září setkat v ulicích našeho města, čeká také ukázka zázemí THD - originální „koule“ spojená s výkladem – tzv. koule je dispečerské pracoviště v hale MHD.

Bude možnost nahlédnout do trolejbusové měnírny, která slouží pro napájení trolejbusových tratí stejnosměrným proudem (název měnírny je odvozen od její funkce, která spočívá v přeměně přívodní střídavé energie na výstupní energii stejnosměrnou potřebnou pro napájení trolejbusů), předvedeme Vám (na zemi) funkce elektrické výhybky, která na trolejbusových tratích slouží pro změnu směru jízdy trolejbusu či Vám ukážeme speciální montážní vozidla pro údržbu a opravy trolejového vedení.

Setkáte se zde s info panely zpracovanými příznivci historie trolejbusové dopravy sdruženými ve volném"Sdružení pro elektrickou trakci" či informacemi o samotném terminálu HD.

Svoje služby včetně ukázky techniky zde budou prezentovat střediska zájezdové dopravy a autoškoly naší společnosti.

Je připraven i program pro děti pod patronací Hitrádia Magic, který obsahuje soutěže, malování na obličej či trampolínu a děti se mohou těšit na drobné dárky.

Menší děti určitě potěší od 9 do 12 hodin jízdami na krátké okružní trase i turistický hradecký silniční vláček (odjezd nástupiště B1),který již pátou sezonu (letos od 12. dubna) představuje netradičním způsobem návštěvníkům města všech věkových kategorií významná místa či stavby krajského města.

Větší děti jistě ocení i autogramiády fotbalistů FC Hradec Králové – předního týmu naší fotbalové národní ligy a Nejúspěšnějšího sportovce roku 2013 města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje paní Radky Krejčové - mistryně světa v Karate Godžu Ryu z MS 2013 v JAR a Mistryně Evropy Karate Godžu Ryu z ME v Rakousku -  přesné časy budou ještě upřesněny.

Děti, kterým se blíží konec školní docházky, resp. jejich rodiče či rodinní příslušníci, zde mohou získat informace o studium maturitních či učňovských oborů na Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Praha 5 a Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Vocelova, Hradec Králové.

Po celou dobu konání akce mohou návštěvníci samozřejmě získat informace o MHD, zakoupit jízdenky či knižní jízdní řády či budou mít jednu z posledních příležitostí si pořídit ojedinělou publikaci Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové 1928–2013, kde její autorka Helena Rezková se spoluautory poprvé uceleně zmapovala pozoruhodnou historii a současnost MHD v Hradci Králové. Kniha byla vydána vloni v říjnu a v nákladu 1 500 výtisků s rozsahem 272 stran a 890 fotografií a v současnosti je k dispozici pouze již omezený počet výtisku.

Chtěli bychom ještě naposledy poprosit o pomoc širokou veřejnost - pokud máte doma nějaké zajímavé předměty, publikace, dobové propagační materiály a listiny či soukromé fotografie, které by mohly přispět k dalšímu poznání historie trolejbusové dopravy v našem městě a které se neobjevily v této publikaci, rádi bychom je využili. Jak nyní, tak případně do aktualizace této knihy.

Tyto materiály bychom si zapůjčili, popř. se svolením majitelů zdokumentovali, případně i odkoupili a využijeme při svých aktivitách směřujících k hlubšímu seznámení s historií a současností hradecké MHD a následně i k její další popularizaci. V případě velmi zajímavých informací se s veřejností o ně podělíme již v průběhu roku – třeba i na našich www stránkách

Návštěvníky čeká také výstava předvedení E-kol rakouské značky KTM se systémy BOSCH a PANASONIC společnosti TROJAN KTM Hradec Králové.

Bude zde probíhat prodej a propagace dopravních reflexních prvků společnost LEMAC Marketing, s.r.o. Hradec Králové či prezentace a prodej modelů dopravní techniky pana Miloše Chlupa.

Akce se také s nabídkou prodeje časopisů, knih a modelů s tématikou městskéhromadné dopravy účastní Vydavatelství WOLF - časopis Městská doprava a nakladatelství Pavel Malkus Praha.

V rámci dne proběhnou i promoakce již vzpomínaného Hitrádia Magic a Východočeské televize V1, která je televizí zaměřenou na regionální zpravodajství, publicistiku a zábavné programy určené pro diváky v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Prezentací svoji nabídky se účastní cestovní kanceláře, s kterými naše společnost spolupracuje nebo které mají na THD pronajaty prezentační stojany a to CK SLALLA a CK DATOUR Hradec Králové.

„Vstup na akci je zdarma – bezplatně se cestující svezou i na mimořádné okružní lince, na které pojedou historická vozidla označená 65 (odjezd z THD - nástupiště D): Terminál HD, Hlavní nádraží, Obchodní dům Tesco, Centrál, Muzeum, Magistrát města, Průmyslová škola, Pyrám, Alessandria, Sídliště Sever, Sever střed, Dům L, Dopravní podnik, Buzulucká, Magistrát města, Muzeum, Centrál, Obchodní dům Tesco, Hlavní nádraží, Terminál HD“ zve návštěvníky ředitel dopravního podniku Miloslav Kulich.

Upozorňujeme, že z provozních důvodů může dojít ke změně jízdního řádu a typu vozidla.

Občerstvení je možné přímo na místě např. u Pizzerie Pizza Express Hradec Králové.

Prosím návštěvníky akce, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti pohybovali pouze po vyznačených přechodech.

O dalším programu a podrobnostech akce, která se koná za každého počasí, bude veřejnost informována průběžně na stránkách www.dpmhk.cza každý návštěvník na místě obdrží plánek a program akce.  U příležitosti tohoto výročí bude vydán i prospekt – skládačka věnující se historii trolejbusů, jak ve světě, tak u nás a samozřejmě především v Hradci Králové.

Tyto aktuální informace berte prosím stále jako předběžné – může zde dojít ještě ke změnám.

 

Srdečně Vás zveme - na setkání se těší Váš Dopravní podnik města Hradce Králové.

 

Pravidelné aktuální informace o připravovaných akcích, nabídkách a změnách v MHD lze získat bezplatně přihlášením se k odběru novinek – odkaz Přihlášení k odběru Newsletteru.

 

Organizace akce:

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové 3

Pro nabídku možných materiálů či při zájmu o vlastní účast na akci formou případné nabídky zboží, služeb či prezentace nás můžete případně kontaktovat.

Kontakt:

František Meduna, vedoucí marketingu 

tel.: 495 089 203, e-mail: meduna@dpmhk.cz