Aktuality

Turistický hradecký vláček zahajuje 12. dubna svoji pátou sezonu

31.3.2014

Turistický hradecký vláček zahajuje 12. dubna svoji pátou sezonu

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. připravil opět i v letošním roce pro hradecké občany a  návštěvníky města všech věkových kategorií projížďku netradičním dopravním prostředkem - turistickým hradeckým silničním vláčkem, který vloni přepravil vice než pět tisíc cestujících.

Máte na výběr dvě vyhlídkové trasy:

Trasa č. 1– červená: Muzeum východních Čech, ul. Palackého, Kotěrova, Divišova, Československé armády, Mostecká, Pražský most, Tylovo nábřeží, nám. Svobody, Švehlova, Masarykovo nám, Šafaříkova, Gočárova, Ulrichovo nám., K. H. Máchy, Masarykovo nám., nám. 5. května, Tyršův most, Divišova, Československé armády, Magistrát města, Mýtská, Malé náměstí, uličky starého města - Dlouhá a Špitálská, Velké náměstí – zastávka pod Bílou věží, V Kopečku, Československé armády, Divišova, Eliščino nábřeží, ul. Palackého, Muzeum východních Čech. Doba jízdy cca 35 minut.

Trasa č. 2– zelená: Muzeum východních Čech, ul. Palackého, Kotěrova, Divišova, Československé armády, Komenského, Regiocentrum Nový pivovar, zastávka Divadlo Drak, Orlické nábřeží, Ignáta Hermanna, Synagoga, Československé armády- okolo Magistrátu města, Muzeum východních Čech. Doba jízdy cca 40 minut.

Časově nenáročné trasy účastníkům jízdy tak ukazují významná či turisticky zajímavá místa či stavby našeho krajského města a přibližují jejich historii.

Provoz bude v roce 2014 realizován 5 x denně v pracovní dny, i v sobotu, neděli a ve svátcích s odjezdy od 13 do 17 hodin (3 x trasa č. 1 a 2 x trasa č. 2). Zůstává loňské sjednocení jízdních řádů pro pracovní a víkendové dny, jak po stránce využití jednotlivých tras, tak po stránce časů odjezdů.

Vlastní letošní provoz bude zahájen od 12. dubna a bude trvat minimálně až do 31. srpna a bude denní mimo pondělí, pokud na tento den nepřipadá státní svátek. Tradičním nástupním i výstupním místem je parkoviště u Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží.  V případě skupin do deseti osob není třeba vláček speciálně rezervovat. Skupiny s vyšším počtem osob vyžadují rezervaci.

Výletní vláček je významnou aktivitou pro propagaci DP, podporu cestovního ruchu města Hradce Králové a přispívá tak k jeho turistické image. S propagačními materiály vláčku se setkali i návštěvníci veletrhů - lednového brněnského Region Tour či únorového pražského Holiday Worldu či březnového hradeckého XV. ročníku veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika.

Pro dětské pasažéry či sběratele jsou opět připraveny k prodeji i ve dvou provedeních i reklamní buttony – placky s vyobrazení vláčku, resp. samotné lokomotivy.

Nemůžeme zapomenout i na skutečnost, že vláček neslouží jen pro jízdy dětí s rodiči jako zpestření jejich rodinných výletů, ale i pro mateřské a základní školy, školní výlety či akce pro starší obyvatele, ale zájemce si může dohodnout předem i mimořádnou smluvní jízdu a pronajatý vyhlídkový vláček tak může vyrazit se svým řidičem i na samostatnou trasu a zajistit přepravu v rámci území města a dopravně přilehlých obcí na individuální akci – firemní akce včetně konferenci či soukromé oslavy – na slavnostní účely - třeba na svatby, narozeninové párty  či jiné společenské rodinné oslavy, sraz třídy nebo stát se atrakci na dětské dny či městské nebo obecní slavnosti (samozřejmě v souladu s jeho dopravními a kapacitními možnostmi a s ohledem na bezpečnost silničního provozu).

Vláček, smí přepravovat 12 sedících osob v každém ze tří ozvučených vagonků (je možnost jejich bočního zakrytí při zhoršeném počasí), všechny vagonky mají řízené nápravy a kopírují tedy lokomotivu, která má poháněné obě nápravy.  Nejvyšší povolená rychlost je 25 kilometrů v hodině.

Mít jen vizuální zážitky z cesty vláčku po zajímavých místech našeho krásného města by nebylo to pravé a proto je historie míst, kterými vláček projíždí, přiblížena i slovem průvodce. Společnost využila dostupnou techniku, odborníky na historii a na základě našich zkušeností vzniklo poutavé vyprávění, které rozšiřuje znalosti všech účastníků našich „vláčkojízd“.

Celý text vyprávění je v paměti vozidlového počítače rozdělen do sekvencí, které jsou v určených místech na trase pouštěny do reproduktorů ve vagoncích pomocí systému GPS. Tímto způsobem je zajištěna synchronizace příslušné části textu s projížděným úsekem. Samozřejmě může v případě problémů pomoci i řidič.

Ceník jízdného pro rok 2014:

Zlevněné jízdné pro děti od 3 do 12 let: 30,- Kč

Plné jízdné nad 12 let: 70,- Kč

Rodinné jízdné (2 dospělí a max. 3 děti do 12 let): 120,- Kč

Ceny jsou včetně DPH

Jízda se uskuteční od minimální celkové úhrady 240,- Kč.

Jízdné je možné opět hradit z městské a volné karty, na linkách neplatí časové jízdenky na MHD a jiné slevy.

 

V případě zrušení jízd pro nepříznivé počasí a z technických důvodů bude vždy do 10 hodin toto oznámeno na označníku v odjezdovém prostoru u Muzea východních Čech a na našich www.

 

Všem účastníkům přejeme na trasách plno krásných nezapomenutelných zážitků při poznávání historických míst města Hradec Králové.

Aktuální jízdní řád, mapky a další informace naleznete na http://www.dpmhk.cz/cs/mhd-hradec-kralove/turisticky-hradecky-vlacek