Aktuality

Dva noví „milionáři“ z Dopravního podniku města Hradce Králové.

18.12.2015

Dva noví „milionáři“ z Dopravního podniku města Hradce Králové.

V pátek 18. prosince 2015 ve 12 hodin převzali z rukou předsedy představenstva společnosti pana Ing. Miloslav Kulicha při slavnostním vyhodnocení tradiční soutěže Jízda bez nehod dva naši řidiči MHD odměnu a ocenění za dosažené kilometry bez nehody z vlastního zavinění.

Vlastní předání proběhlo za účasti zástupců medií, POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY (KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE VÝCHODOČESKÉHO KRAJE, územní odbor vnější služby) - dopravní inspektorát a Magistrátu města Hradce Králové – odboru dopravy.  

Konkrétně to byli:

pan Petr Husák                                                                      1 000 000 km

pan Jaroslav Vašina                                                               1 000 000 km

 

Tato magická hranice převedená do časových údajů znamená odpracování úctyhodných 20 let za volantem vozidla městské hromadné dopravy bez zaviněné nehody.

Oběma řidičům patří uznání a poděkování za dlouhodobě zodpovědný a spolehlivý výkon své náročné profese, kterou vykonávají s velkou profesionalitou ve složitých podmínkách současného stále náročnějšího městského provozu provázeného mnohdy bohužel i rostoucí agresivitou a bezohledností některých dalších účastníků silničního provozu.

S řidiči „milionáři“ se může veřejnost i nadále setkávat v našich autobusech a trolejbusech -  naše společnost je hrdá na to, že máme k ve svém kolektivu tak kvalitní řidiče – řidiče, na které se naši cestující mohou plně spolehnout. Pevně doufáme, že získaná ocenění budou trvale motivovat k bezpečné a ohleduplné jízdě i další řidiče naší společnosti: Řidičům upřímně gratulujeme a zároveň přejeme mnoho zdaru a šťastných dojezdů i do dalších let.

Ocenění řidičů, kteří bezpečně vozí cestující v královéhradecké dopravě, proběhlo před dispečinkem MHD v sídle společnosti.