Aktuality

Nový jízdní řád královéhradecké MHD začne platit od 29. srpna 2015

25.8.2015

Nový jízdní řád královéhradecké MHD začne platit od 29. srpna 2015

Konec letošních letních prázdnin přinese do královéhradecké MHD nový jízdní řád (JŘ). Ten bude bez zásadních změn v linkovém uspořádání a rozsahu dopravy. Platnost JŘ nastane 29. srpna 2015 a lze od něho očekávat zejména lepší rozložení spojů ve společných úsecích. Pro zjištění odezvy cestujících zveřejnil dopravní podnik (DP) předpokládaný jízdní řád už v první půlce července, aby do něho mohl případné podněty obyvatel města ještě zapracovat.

Změny v jízdním řádu začal DP připravovat už na počátku letošního roku. „Jedním z podnětů pro stanovení začátku platnosti nového jízdního řádu byla i plánovaná přestavba křižovatky Koruna. Nový jízdní řád měl původně kopírovat termín zahájení rekonstrukce křižovatky, odložení startu přestavby ale vyšlo na začátek prázdnin, kdy platí omezení v provozu MHD a kdy k zásadní změně jízdního řádu není vhodná doba. Proto je termín spuštění nového grafikonu stanoven na začátek školního roku, konkrétně na sobotu 29. srpna,“ vysvětluje vedoucí marketingu DP František Meduna. Zásadní změnou, kterou má nový jízdní řád přinést, je lepší rozložení spojů ve společných úsecích.

Kromě zohlednění velkých dopravních omezení zjišťoval DP s půlročním předstihem prostřednictvím komisí místních samospráv i potřeby jednotlivých městských částí. „Při zařazování změn jsme zapracovávali také připomínky dopravně připojených obcí. V úvahu byly brány i nejdůležitější a nejčastější připomínky a náměty získané osobně, písemně či elektronicky přímo od cestujících či z různých zdrojů včetně sociálních sítí od poslední větší změny jízdního řádu 1. února 2014. Další poznatky přinášeli přímo z provozu i řidiči MHD a kvalitním zdrojem pro tvorbu jízdního řádu jsou také výsledky anket a průzkumů, jak tradičních ročních - „Spokojenost se službami MHD“, tak čistě dopravních, které si dopravní podnik zajišťuje sám.“ sděluje František Meduna.

Pro zjištění odezvy veřejnosti zveřejnil DP připravovaný budoucí jízdní řád v elektronické podobě na stránkách www.dpmhk.cz. Údaje nového jízdního řádu zájemci si mohli zjistit po vložení konkrétního data po 29. srpnu 2015. O možnosti ovlivnit konečnou podobu JŘ se veřejnost dozvídala z denního tisku či aktuality na našich webových stránkách.

„Zásadní podněty a připomínky, které jsme nyní získali, jak opět přímo od občanů, tak třeba i díky diskusím na sociálních sítích, jsme vyhodnotili - i ve smyslu toho, zda nejedná pouze o osobní zájem jednotlivce, ale obecnou veřejnou potřeb širší skupiny občanů, akceptovali je a do konečné verze nového jízdního řádu jsme je pak zapracovali“,  dokumentuje František Meduna. Samozřejmě zde svoji neopomenutelnou úlohu při konečném rozhodování hraje ekonomika a technické možnosti DP.

Při diskusi s mnoha cestujícími jsme také mimo jiné zjistili, že nedokážou kombinovat jiná spojení, než ta, na která jsou během let zvyklí. Samozřejmě, že u některých případů tyto možnosti nejsou, ale naopak je mnoho situací, kdy je možno nakombinovat spojení jiná.

Za tímto účelem cestujícím doporučujme vyhledávat spojení či kombinace spojů mezi jednotlivými zastávkami (především při řešení přestupů) za pomoci aplikací na našich www.dpmhk.cz tlačítko Jízdní řády a dále Vyhledávání spojení.  Upozorňujeme, že na internetu je samozřejmě nabídka i jiných vyhledávačů, avšak tam nemůžeme garantovat přesnost a spolehlivost, jelikož se tato činnost děje bez naší účasti. Pouze tento „vyhledávač spojení“ na stránkách DP je oficiálním a garantujeme zde tak správnost všech údajů.

Novinkou v JŘ je také rozšíření počtu zastávek na znamení v I. tarifním pásmu, a to v těch místech, kde nastupuje malý počet cestujících a zastávky jsou v návaznosti na II. tarifní pásmo, v němž jsou na znamení všechny. Celkem se změna dotkne 12 zastávek a to: Hradecký jezdecký klub, Chaloupky, Chaloupky U křížku, Koupaliště Flošna, Kravín, Obalovna, Plotiště U Doležalů, Plotiště U Žídků, Správčice, Svinary Škvárovka, U Letců a Zděná bouda. Označníky zastávek na znamení jsou značeny žlutě.

Pasažéři MHD se setkají také s novými názvy zastávek. Zastávka EuroCenter je v novém jízdním řádu označena jako Orlice park a zastávka Kluky se přejmenuje na Kluky planetárium.

Informace o běžných aktuálních změnách v MHD mohou zájemci automaticky získávat po přihlášení k odběru novinek na www.dpmhk.cz/ Přihlášení k odběru Newsletteru.

Kapesní knižní jízdní řád bude k dispozici v zákaznických centrech dopravního podniku a na terminálu hromadné dopravy od úterý 25. srpna a jeho cena zůstává shodná jako u předešlého JŘ – 40 korun včetně DPH.

V souvislosti s koncem prázdnin upozorňujeme také naše cestující na neponechávání nákupu časových jízdenek na poslední prázdninový týden, kdy je o tyto služby vždy zvýšený zájem.

Doporučujeme také v této souvislosti na možnost využívání formy internetového prodeje – on-line dobíjení městské karty, kdy tuto letošní novinku DP využilo již přes osm tisíc uživatelů MHD.

 


Postup vyhledávání nového jízdního řádu

V prohlížeči jízdních řádů na titulní straně www.dpmhk.cz po zadání data 29. 8. 2015 a po zvolení volby vlevo dole JŘ – komplexní se zobrazí jízdní řád vybrané linky, směru a zastávky ve  stejné úpravě jako na zastávce MHD. V prvním sloupečku jsou zobrazeny odjezdy v pracovní den, ve druhém sloupci v pracovní den omezení dopravy (školní prázdniny), ve třetím sloupečku odjezdy v sobotu a ve čtvrtém neděle a svátek.

Při zvolení volby vpravo dole JŘ – denní se zobrazí jízdní řád pro zvolený den. Po zvolení data 29. 8. 2015 se zobrazí jízdní řád v sobotu, po zvolení data 30. 8. 2015 jízdní řád v neděli, po zvolení data 31. 8. 2015 uvidí zájemci jízdní řád v pracovní den omezení dopravy (školní prázdniny) a po zvolení data 1. 9. 2015 je k nahlédnutí jízdní řád v pracovní den.